sâmbătă, 14 ianuarie 2017

În ce chip s-a aurit măgarul lui Apuleius, deși era cît se poate de sur, iar Comedia lui Dante a devenit divinăNici eu n-am știut multă vreme acest amănunt. M-au luminat alții.

Toată lumea a citit, probabil, Măgarul de aur al lui Apuleius din Madaura, un prozator latin care a trăit (datele sunt aproximative, desigur) între anii 124 și 170. Este vorba de un roman picaresc, foarte amuzant, al cărui protagonist se numește Lucius, ca și autorul cărții (Lucius Apuleius).

Titlul inițial al cărții a fost Metamorfoze, fiindcă eroul e transformat de o vrăjitoare în măgar, suferă, deci, o neplăcută metamorfoză. Abia al doilea titlu, vulgar (dat de admiratori), a fost Măgarul de aur (Asinus aureus). Numai că Măgarul lui Apuleius nu a fost de la început de aur, așa cum, iniţial, nici Commedia lui Dante Alighieri nu a fost divină.

Apuleius și-a intitulat romanul Metamorfoze sau Măgarul, Dante și-a intitulat poemul Comedia. Măgarul a devenit de aur și Comedia divină mult mai tîrziu, datorită entuziasmului cititorilor care au dorit să sublinieze în acest chip excelența acestor scrieri. Epitetele aparțin, așadar, vocabularului critic. Modești, cum îi știm, autorii nu le-au folosit în textul original.

În treacăt fie spus, neplăcerea de a deveni un biet măgar a avut pentru Lucius o singură consolare. Citez din roman și vă rog să nu mă blamați, în vremea romanilor umorul era mai slobod decît în zilele noastre:

”În această jalnică transfigurare, nu am găsit altă mîngîiere pentru mine, care atunci nu mai puteam strînge în brațe pe Fotis, decît faptul că toate membrele mi se lungiseră”. Slabă consolare, totuși, dacă rămîi un biet măgar...


P. S. în cărțile 4, 5 și 6 din Măgarul de aur, o bătrînă povestește mitul lui Amor și Psyche, care a devenit ulterior povestea domniței celei curioase, care e vizitată pe întuneric de iubitul ei și încearcă, din păcate pentru ea, să-i zărească chipul.

P. S. bis. În imaginea de deasupra acestei note reproduc o ilustrație realizată de pictorul francez Jean de Bosschère pentru romanul lui Apuleius.

Niciun comentariu: