joi, 18 octombrie 2012

Slăviri


”Cît de neputincios sînt! Toate simţurile mele sînt tulburate de iubire. Văzîndu-te, o, Lesbia! îmi pierd firea, a vorbi e peste puterile mele; limba mi se încurcă, o arşiţă uşoară îmi pătrunde în vine, mii de zgomote nelămurite îmi răsună în urechi, iar vălul nopţii se lasă peste ochii mei”.
     Catulus

”… o fecioară despre care poeţii cîntau că avea pletele de aur şi că ochii îi erau doi sori strălucitori, şi obrajii trandafiri purpurii, dinţii mărgăritare, buzele rubine, grumazul alabastru, şi că părţile cu întregul şi întregul cu părţile îi alcătuiau o miraculoasă şi netulburată armonie…”
     Cervantes

”Aproape de 1 şi jumătate, s-a întîmplat un eveniment pe care nu-l poate descrie nici o pană. S-a deschis uşa şi crezînd că-i directorul, am sărit de pe scaun cu hîrtiile. Dar era Ea. Chiar Ea! Sfinte Dumnezeule, cum era îmbrăcată! Purta o rochie albă ca lebăda; vai, ce minunată era! Şi parcă era soarele cînd m-a privit…”
     Gogol

Niciun comentariu: