miercuri, 10 octombrie 2012

Alphonso de Spina și demonii
Am identificat cîndva un autor despre care nu se cunosc foarte multe amănunte biografice, care s-a născut la o dată necunoscută şi a murit, poate, în anul 1491 (deşi tocmai în acest an a fost numit episcop de Thermopylæ), care a redactat înainte de 1472, o lucrare cu titlul latinesc Fortalitium fidei contra Judeos, Saracenos aliosque christianae fidei inimicos, care a fost călugăr minorit ş. a. m. d.

Fortalitium fidei… cuprinde cinci cărţi. Prima tratează despre divinitatea lui Iisus Christos şi despre nechibzuiţii care o contestă. A doua despre ereziarhi în genere. A treia despre iudei. A patra despre adepţii lui Mahomed. A cincea (cu subtitlul “De bello demonium”) despre războiul creştinilor cu demonii. În ultima carte din Fortalitium…, întîlnim o clasificare cel puţin la fel de interesantă ca aceea propusă de Jorge Luis Borges (clasificarea animalelor). O voi reproduce mai încolo, nu înainte de a dezvălui numele autorului: Alphonso de Spina sau Alonso de Espina.

Dacă îngerii au fost descrişi şi rînduiţi simetric (trei specii de cîte trei specii) încă în tratatul De caelesti hierachia al lui Pseudo-Dionisie Areopagitul (secolul al V-lea), demonii s-au vădit a fi, în acord cu firea lor nestăpînită, entităţi rebele. Mihail Psellos (1017-1078) a încercat, în De operatione daemonum, o primă clasificare a lor, obţinînd numai şase varietăţi. Nu voi cita însă aici clasificarea lui Psellos. Clasificarea lui Alphonso de Spina este mult mai elaborată, mai subtilă, mai vastă. Încearcă să cuprindă în diviziunile sale întreaga mulţime a făpturilor diabolice. Nota bene: în faimoasa lucrare De praestigiis daemonum, tipărită în anul 1569, Johann Wier a calculat că sînt 7.409.127 demoni, conduşi de 79 de prinţi, aflaţi sub schiptrul lui Lucifer. Alphonso de Spina intenționează, aşadar, să fie exhaustiv.

Într-o traducere personală, enumerarea lui are aspectul de mai jos:

a) demoni care influenţează negativ soarta omului, b) care sînt străvezii c) incubi şi succubi (o singură categorie), d) care umblă în grupuri precum oştirile, e) care de aproape seamănă cu pisicile, iepurii, cîinii sau alte fiinţe familiare, f) care induc coşmaruri, g) care se nasc din amestecul sămînţei omeneşti cu o sămînţă demonică, precum Antichristul descris de Adso de Montier-en-Der, pe la anul 954, într-o epistolă amănunţită, solicitată de către regina Gerberga şi cunoscută astăzi sub titlul De ortu et tempore Antichristi, h) înşelători, perfizi, feloni (o singură specie) i) care îi persecută pe sfinţi, f) care îndeamnă femeile bătrîne să încalece pe mătură şi să străbată întunecimile pînă la sabat.

Rezultă, dacă nu greşesc, zece specii.

Niciun comentariu: