sâmbătă, 4 noiembrie 2017

Despre demonii care le îndeamnă pe femei să încalece pe măturăAproape toţi specialiştii în taxinomie (arta clasificărilor) au comentat tipologia animalelor, citată de Borges în eseul Limba analitică a lui John Wilkins. Jorge Luis Borges atribuie această clasificare autorului (sau autorilor) unei enciclopedii chinezeşti... Mult mai puţini au sesizat însă că această enciclopedie (şi această clasificare) reprezintă, în realitate, invenţia ironică a lui Borges. O mistificație, cum ar veni.

Michel Foucault, de exemplu, nu pare a fi băgat de seamă parodia şi vorbeşte, în prefaţa la Cuvintele şi lucrurile, doar pe temeiul acestei ilustraţii dubioase, de taxinomiiile aberante ale savanţilor orientali, despre “farmecul exotic al unei gîndiri diferite”.

Voi cita în cele ce urmează clasificarea analitică a lui Jorge Luis Borges, pentru a avea un termen de comparaţie cu ceea ce va urma. Iată acest paragraf proverbial: “în străvechile pagini [ale enciclopediei chinezeşti] stă scris că animalele se împart astfel: a) aflate în proprietatea împăratului, b) îmbălsămate, c) îmblînzite, d) purcei de lapte, e) sirene, f) animale fabuloase, g) cîini în libertate, h) incluse în prezenta clasificare, i) care se agită ca smintitele, j) nenumărate, k) desenate cu o pensulă foarte fină din păr de cămilă, l) et caetera, m) care tocmai au spart urciorul, n) care de la distanţă par muşte”. Fără îndoială, Borges s-a amuzat copios.

În domeniul enumerărilor deceptive, Jorge Luis Borges nu este unic. Putem consemna cel puţin un rival de temut, un demonolog. Se numea Alphonso de Spina. A trăit pe la 1472, dar nu mai tîrziu. A redactat o lucrare cu titlul Întăritorul credinței. În partea a cincea a tratatului, Alphonso de Spina propune o clasificare a demonilor. Vast program!

Tipologia lui are, aproximativ, aspectul de mai jos: a) demoni care influenţează negativ soarta omului, b) care sînt străvezii ca strigoii, c) incubi şi succubi (o singură categorie), d) care umblă în grupuri precum hipsterii, e) care de aproape seamănă cu pisicile, iepurii, cîinii sau alte fiinţe familiare, f) care induc coşmaruri, g) care se nasc din amestecul sămînţei omeneşti cu o sămînţă demonică, h) înşelători, perfizi, feloni (o singură specie), i) care îi persecută pe sfinţi, f) care îndeamnă femeile bătrîne să încalece pe mătură şi să străbată întunecimile pînă la sabat.

Rezultă, dacă nu greşesc, zece specii. Clasificarea mi s-a părut ireproșabilă. De aceea am amintit-o aici.