duminică, 14 decembrie 2014

Lista plăcerilor lui Brecht


Găsesc pe un blog afin poezia lui Bertold Brecht intitulată Plăceri. Cuprinde o simplă enumerare de bucurii mărunte. O citesc și mi se pare, dintr-o dată, o listă foarte onorabilă. Plăcerile lui Brecht sînt, de fapt, plăcerile oricui. Nu neapărat plăcerile unui scriitor. Nu judec valoarea poemului. S-ar putea să fie banal. Mă gîndesc bineînțeles la enumerările consemnate, la sfîrșitul secolului X, de Sei Shônagon în Însemnări de căpătîi [Makura no sōshi]. Nu cred că de atunci plăcerile noastre s-au modificat prea mult. Nici măcar dialectica lui Brecht nu este, neapărat, o plăcere nouă. Nu am nici o stimă față de cititorul care ar găsi plăcerile înșirate mai jos nesemnificative.

Am tradus poezia Plăceri în chipul următor:

Cea dintîi privire aruncată pe fereastră dimineața
Cartea veche regăsită
Fețe pline de entuziasm
Zăpada
Schimbarea anotimpurilor
Gazetele
Cîinele
Dialectica
A face duș
A înota
Muzica veche
Încălțări confortabile
A sesiza un sens
Muzica nouă
A scrie
A planta
A călători
A cînta
A fi prietenos.

O versiune în engleză (nu este a mea, am luat-o de pe blogul citat mai sus): ”The first look out of the window in the morning / The old book found again / Enthusiastic faces / Snow, / The change of the seasons / The newspaper / The dog /  Dialectics / Taking showers, / Swimming / Old music / Comfortable shoes / Taking things in / New music / Writing, / Planting / Travelling / Singing / Being friendly.

Și originalul german: ”Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen / Das wiedergefundene alte Buch / Begeisterte Gesichter / Schnee, / Der Wechsel der Jahreszeiten / Die Zeitung / Der Hund / Die Dialektik / Duschen, / Schwimmen / Alte Musik / Bequeme Schuhe / Begreifen / Neue Musik / Schreiben,/  Pflanzen / Reisen / Singen / Freundlich sein” (”Vergnügungen", in Gesammelte Werke, Bd. 10, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1967, p.1022).

 P. S. În imagine: Marion Peck (n. 1963): Good Christian Children.

Niciun comentariu: