joi, 11 septembrie 2014

Cardinali apoplectici contemplînd stupefiați azurul suprematist al Mediteranei


Însemnarea de față reia cu masive modificări iconografice o notă mai veche. În lipsa imaginilor, nota nu avea nici un haz. Am adăugat, așadar, hazul...

Cunosc cel puțin trei titluri performative. Un titlu performativ este acela care dă naștere prin el însuși unei opere, care altfel nu ar exista. Sau care există doar prin titlu. Să vedem exemplele.

Primul exemplu este minunatul tablou al lui Alphonse Allais, intitulat Récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la Mer Rouge (1882). Aș traduce prin Recoltă de roșii strânsă de cardinali apoplectici pe țărmul Mării Roșii. Opera de artă monocromatică constă pur și simplu într-un dreptunghi roșu.În paranteză aș aminti că, în 1887, același neobosit (scriitor și pictor) Alphonse Allais a realizat (după același principiu) un tablou albastru, sub titlul Stupeur de jeunes recrues en apercevant pour la première fois ton azur, ô Méditerranée… Adică: Uluirea unor tineri recruți întrezărindu-ți pentru prima oară albastrul, o, Mediterană...Al doilea exemplu este cunoscutul poem Fisches Nachtgesang (Cântecul de noapte al peștelui), creat într-un moment de supremă inspirație de Christian Morgenstern și publicat în volumul Galgenlierder (1905). Poemul are desfășurarea următoare:Tot în volumul Galgenlieder (Cântece de spânzurătoare) putem citi și poemul Lunovis, scris într-o latină fantezistă (deci imposibil de tradus):

Lunovis in planitie stat
Cultrumque magn' expectitat
Lunovis.

Lunovis herba rapta it
In montes, unde cucurrit.
Lunovis.

Lunovis habet somnium:
Se culmen rer' ess' omnium.
Lunovis.

Lunovis mane mortuumst.
Sol ruber atque ips' albumst.
Lunovis.

Al treilea exemplu și ultimul nu poate fi decât White on WhitePătrat alb pe fond alb (1918) de Kazimir Malevich. Pătratul este un superb caz de artă suprematistă (o artă de cercuri, linii și pătrate). Am impresia că și capodoperele lui Alphonse Allais, încadrate inițial în curentul artistic monocrom, reprezintă o prefigurare a suprematismului...

P. S. Prima imagine din această notă reprezintă, firește, pătratul alb al lui Malevitch.

Niciun comentariu: