miercuri, 5 martie 2014

MesajÎn O mie şi una de nopţi, femeile folosesc, de multe ori, un limbaj de semne (lucruri). Aleg un singur exemplu.

În noaptea 107, Sheherezada începe o întortocheată poveste despre Aziz, Aziza şi Diadem. Procedeul multiplicării instanţelor narative în Cartea celor o mie de nopți și încă una este un fapt bine cunoscut.

Peste mai multe episoade ale naraţiunii, în noaptea 115, aşadar, Sheherezada spune sultanului Shahriar că vizirul Dandan a spus sultanului Daul’makan, într-o altă noapte, sub zidurile cetăţii Constantinopol, că un tânăr pe nume Aziz a remarcat, într-o dimineaţă, în cadrul unei ferestre o fată nespus de frumoasă. Aziz a privit stăruitor într-acolo, dar domniţa nu a scos nicio vorbă. Băiatul a observat, totuşi, că fata ţinea în mâini un sac, o oglindă, un ghiveci cu flori şi o lampă. Şi a urmat spectacolul.

Fata a pus, mai întâi, oglinda în sac. A legat sacul şi l-a aruncat îndărăt în odaie. Şi-a desfăcut pletele. O, vicleană slăbiciune a cuvintelor! Citez propoziţia Şeherezadei: părul domniţei s-a “prăvălit năvalnic, de sus până jos”, precum bezna, şi a întunecat-o. Fata a aşezat apoi lampa în mijlocul florilor din ghiveci. În cele din urmă, a luat totul şi a pierit din fereastră.

Aziz a rămas uimit, fiindcă nu a înţeles discursul fetei. Nu a înţeles nici măcar faptul precis că avea de a face cu un mesaj. S-a întors abătut acasă şi a dezvăluit întâmplarea logodnicii sale, Aziza. Să mai spun că Aziza îl iubeşte în taină pe Aziz? Nu are rost. Asta se subînţelege de la sine. Oricum, Aziz nici nu bagă de seamă iubirea ei, întrucât este orbit de iubirea lui. Va regreta amarnic mai târziu.

Aziza îi explică mesajul rivalei în felul următor: prin limbajul lucrurilor, fata din fereastră l-a chemat, de fapt, să vină la casa ei, noaptea (părul desfăcut), după apusul soarelui (oglinda pusă în sac). Aziz va trebui să pătrundă în grădină (ghiveciul cu flori) şi să caute un felinar aprins (lampa). Acolo va aştepta exact cât va trebui să aştepte.

Simplu, nu? Orice enigmă are o cheie. Orice nod, o dezlegare. Din păcate, Aziz va merge la casa fetei, va aştepta, va fi neglijent, va adormi, îşi va risca viaţa etc. Va primi neînţelegător şi alte mesaje. Şi, spre eterna lui pagubă, o va ignora pe Aziza. Va ignora iubirea de alături pentru o iubire îndepărtată și problematică.

Așa cum face omul aproape întotdeauna...

P. S. În imagine: Lalla Essaydi: Arabian Woman.

Niciun comentariu: