sâmbătă, 15 februarie 2014

Gravitatea


În eseul Disce gaudere (care poate fi citit aici) am scris despre buna dispoziție și despre opusul ei, tristețea încruntată (și vicleană).

Cînd am redactat textul, prin septembrie anul trecut, nu-mi aminteam pasajul în care pastorul Yorick din cartea lui Laurence Sterne, Viața și opiniunile lui Tristram Shandy, Gentleman, exprima o opinie asemănătoare (dacă nu similară). Iată ce crede acest personaj despre gravitate și scorțoșenie (urmez traducerea lui Mihai Miroiu și Mihai Spăriosu publicată în 2004 la Polirom):

”Cîteodată, obișnuia a zice [pastorul Yorick], în felul său neînfricat, gravitatea este un pungaș de frunte și, adăoga, încă de soiul cel mai rău, din pricina vicleniei sale; și socotea cu adevăr că gravitatea păgubește mai mulți oameni cinstiți și curați la cuget de averea și banii lor într-un singur an decît ar face-o jaful și buzunăritul în șapte.

Cînd o inimă voioasă lasă să se vază întreagă firea omului, zice dînsul, nu-i nici o primejdie pentru cei din jur - ci numai și numai pentru ea însăși; în vreme ce chiar miezul gravității este uneltirea și prin urmare înșelăciunea; căci e șiretlic dăscălit spre a face pe oameni să te crează cu mai multă știință și glagore decît ai de-adevăratelea și că, cu toate pretențiunile ei, gravitatea nu-i întru nimic mai bună, ba chiar adeseori mai rea, decît o poreclise demult un duhliu franțuz [e vorba de La Rochefoucauld, n. m.] 'o purtare plină de ciudățenie a trupului spre a tăinui păcatele minții'; lucru vrednic de a fi săpat, zicea iarăși Yorick cu destulă nesăbuință, în slove de aur” (p.46).

Cînd citești acest pasaj, cum să nu te gîndești la figurile grave, la pedanții îmbufnați, care se produc în cadrul unui congres academic?

P. S. În imagine: Odilon Redon, L’œuf (1885)

2 comentarii:

heraasku spunea...

gravitatea e un instrument al politicii. sinceritatea, al cavalerismului. al eroicului.

Valeriu Gherghel spunea...

De acord. Politicienii fac pe gravii. Desi dincolo de gravitatea lor e doar gol și fațărnicie :)