marți, 5 noiembrie 2013

Alas, poor Yorick!


În Viața și opiniunile lui Tristram Shandy, Gentleman de Laurence Sterne, chiar la început, își face apariția un personaj pitoresc și tragic: pastorul Yorick. În parohie, vioiul și spiritualul Yorick este un personaj extrem de controversat.

Călătorește de obicei pe o mîrțoagă ”sfrijită și jalnică” și stîrnește, desigur, o ilaritate și un dispreț unanime. Cultivă buna dispoziție, vorba de duh, veselia. Adeseori îi șfichiuiește, fără maliție, pe indivizii lipsiți de umor, gravi, posomorîți. Consideră că gravitatea este, de cele mai multe ori, o modalitate de a-ți ascunde nerozia ori ignoranța: este o mască a trupului pentru a disimula viciile minții. În această privință, nu greșește prea mult.

Yorick se trage din Danemarca și analele susțin că ar fi însuși urmașul bufonului Yorick, personajul evocat de Shakespeare în Hamlet (V: 1). Criticii literari cred că, de fapt, numitul Yorick ar fi un avatar al lui Laurence Sterne, autorul romanului în care Yorick este o apariție episodică. Tot ce se poate. Prietenul pastorului este domnul Eugenius, castelan, care îl avertizează că vorba de duh nu rămîne niciodată nepedepsită. Ticăloșii și proștii se unesc adesea împotriva omului vesel și inventează calomnii și insinuări viclene. Yorick nu-l crede, dar cade pradă tocmai unui astfel de complot. Își face sînge rău, cade la pat. Moare.

Prietenul Eugenius îi pune pe mormînt o lespede simplă cu inscripția: ”Vai, sărmanul Yorick!”. Pastorul este, cred, modelul tuturor autorilor bine dispuși. În definitiv, Laurence Sterne a trăit destinul ingrat al lui Yorick. Timp de două secole, romanul Viața și opiniunile lui Tristram Shandy, Gentleman a fost desconsiderat. A părut o scriere superficială, dezlînată, prea digresivă. Despre Sterne s-a pretins că ar fi un scriitor mediocru. Aceasta este, probabil, soarta tuturor autorilor ironici. Abia secolul 20 i-a făcut dreptate lui Sterne-Yorick.

Niciun comentariu: