sâmbătă, 20 aprilie 2013

Iluziile iubirii (platonice)


Fac adaos aici un nou titlu la bibliografia erotică. Consemnez, așadar, în această notă lucrarea lui Yvon Brès, Psihologia lui Platon, tradusă în românește de Mihaela Alexandra Pop și publicată la Humanitas în anul 2000. Problema iubirii în dialogurile lui Platon este discutată în capitoul VIII, intitulat ”Iubirea educatoare”.

Am putea rezuma investigația lui Yvon Brès astfel: a) cînd nu este privită ca o figură maternă inspiratoare (precum Sappho, Aspasia ori Diotima), femeia trezește cel mai adînc dispreț; b) același suveran dispreț acoperă orice plăcere sexuală; c) în fond, afecțiunea nu are nici o legătură cu o atare plăcere; d) Banchetul reprezintă o încercare de a demistifica iluziile pricinuite de iubire; e) discursul lui Platon cu privire la homosexualitate este profund contradictoriu; pricina este simplă: discursul exprimă un acut conflict psihic.

Dacă sînteți interesați de problematica erosului platonician, citiți negreșit cartea lui Yvon Brès.

P. S. Imaginea o înfățișează pe Terpsichora (ceramică grecească).

Niciun comentariu: