miercuri, 17 aprilie 2013

Alte bibliografii erotice


În Grecia a fost mult mai simplu. Revenit în patrie, la Sursă, am ședințe, trebuie să țin cursuri (și să fiu măcar interesant, altfel îmi fug studenții la Teologie). Prin urmare, timpul meu s-a împuținat drastic. Cu toate acestea, am cules din biblioteca personală (și nu numai) încă o bibliografie (chiar două) a(le) iubirii. M-am rezumat, deocamdată, la traduceri. În același timp, am vrut să verific și autorii români care ilustrează tema amorului. Am descoperit, din păcate, un adevărat deșert. Pentru a vă convinge, vă rog să priviți mai jos...

A. Traduceri
1. *** Amor şi sexualitate în Occident, traducere de Laurenţiu Zoicaş, Bucureşti: Editura Artemis, sine anno, 255p. [grupaj de articole şi studii semnate în special de autori francezi pe teme care ţin de eros: homosexualitatea în Grecia antică, la Roma etc.; iubirea-pasiune cîntată de trubadurii medievali; marchizul de Sade; boli venerice (maladia franceză), boli sexuale în modernitate etc.]
2. Andreas Capellanus, Despre iubire, ediţie bilingvă, traducere de Eugenia Cristea, Iaşi: Polirom, 2012. Tratatul unui misogin.
3. Aries, Philippe & Duby, Georges (coordonatori), Istoria vieţii private, Bucureşti, Editura Meridiane, 1994-1997, 10 volume. [cîteva volume, 2-5, se referă la viaţa “privată” în EM, la moravurile sexual-amoroase].
4. Barthes, Roland, Fragmente dintr-un discurs îndrăgostit, traducere de Sorina Dănăilă, Chișinău: Editura Cartier, 2007, 256p.
5. Bataille, Georges, Erotismul, traducere de Dan Petrescu, Bucureşti: Editura Nemira, 1997 [prima ediţie: 1957].
6. Brès, Yvon, Psihologia lui Platon, traducere de Mihaela Alexandra Pop, București: Humanitas, 2000. [util este, desigur, întregul volum, dar mai ales capitolul intitulat ”Iubirea educatoare”, pp.235-285; există două utilizări ale iubirii: una contemplativă, cealaltă poetică; prima deschide spre Frumos și divin; a doua deschide spre universul limbajului, spre poetic; aceasta este rațiunea simpatiei cu care este privită Sappho: a folosit pasiunea erotică pentru a cînta iubirea].
7. Bruckner, Pascal & Finkielkraut, Alain, Noua dezordine amoroasă, traducere de Luminiţa Brăileanu, Bucureşti: Editura Nemira, 1995.
8. Culianu, Ioan Petru, Eros și magie în Renaștere. 1484, traducere de Dan Petrescu, București: Editura Nemira, 1994.
9. De Libera, Alain, “Sex şi timp liber”, in Gîndirea Evului Mediu (capitolul IV), traducere de Mihaela şi Ioan Zgărdău, Timişoara: Editura Amarcord, 2000, pp.115-176 [pp.168-9: iubirea și censorii ei; despre Andreas Capellanus].
10. Delumeau, Jean, Frica în Occident (secolele XIV-XVIII). O cetate asediată, traducere de Modest Morariu, Bucureşti: Editura Meridiane, 1986, 2 vol. [în volumul 2: agenţii lui Satan: femeia].
11. De Rougemont, Denis, Iubirea şi Occidentul, Bucureşti: Editura Univers, 1987, 482p. [lucrare clasică; ipoteza că trubadurii – sub influenţa ereticilor cathari - impun, în Evul Mediu, o nouă varietate de iubire: iubirea-pasiune]
12. Duby, Georges, Evul Mediu masculin, traducere de Constanţa şi Stelian Oancea, Bucureşti: Editura Meridiane, 1992, 286p. [căsătoria în Evul Mediu; scrisori episcopale despre iubirea dintre soţi; abstinenţa şi castitatea; dragostea cavalerească etc.]
13. Duby, Georges, Doamnele din veacul al XII-lea, traducere de Maria Carpov, Bucureşti: Editura Meridiane, 2000, 344p. [figuri feminine în Evul Mediu: Alienor, Marie de Champagne etc.; iubirea dintre Abelard şi Heloisa].
14. Elias, Norbert, Procesul civilizării, traducere de Monica-Maria Aldea, 2 vol., Iaşi: Polirom, 2002 [civilizarea în dormitor].
15. Foucault, Michel, Istoria sexualităţii: 1. Voinţa de a cunoaşte; 2. Practicarea plăcerilor; 3. Preocuparea de sine, traducere de Beatrice Stanciu şi Alexandru Onete, Timişoara: Editura de Vest, 1995 [un clasic].
16. Hugo din Saint Victor, “Despre substanţa dragostei”, in Meditaţii spirituale, traducere de Miruna şi Bogdan Tătaru-Cazaban, Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic, 2005, pp.75-85.
17. Hugo din Saint Victor, “Ce trebuie iubit cu adevărat”, in Meditaţii spirituale, traducere de Miruna şi Bogdan Tătaru-Cazaban, Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic, 2005, pp.86-91.
18. Ibn Hazm Al-Andalusi, Colierul porumbiței: Tratat despre dragoste si indragostiti, traducere Grete Tartler, București: Humanitas, 2012.
19. Klapisch-Zuber, Christiane, “Femeile şi familia”, in Jacques Le Goff (ed.), Omul medieval, traducere de Ingrid Ilinca şi Dragoş Cojocaru, Iaşi: Polirom, 1999, pp.261-284.
20. Laqueur, Thomas, Corpul şi sexul. De la greci la Freud, traducere de Narcis Zărnescu, Bucureşti, Humanitas, 1998, 295p. [reprezentări ale corpului, sexului, anatomie imaginară etc.]
21. Le Goff, Jacques, Imaginarul medieval, traducere de Marina Rădulescu, Bucureşti, Editura Meridiane, 1991, 462p. [iubirea în romanele din ciclul arthurian; refuzul plăcerii]
22. Marcuse, Herbert, Eros şi civilizaţie, traducere de Cătălina şi Louis Ulrich, Bucureşti: Editura TREI, 1996 [acest ageamiu notoriu găsește de cuviință să critice din răsputeri ”societatea abundenței” - care îi oferise, totuși, un post de profesor -, dar nu suflă un singur cuvînt despre societatea comunistă, dominată de sărăcie, frig și frică; recomand aruncarea acestei cărți la gunoi].
23. Marrou, Henri-Irénée, Trubadurii, traducere de Sorina Bercescu, Bucureşti, Editura Univers, 1983, 179p. [despre dragostea curtenească]
24. Muchembled, Robert, Pătimiri ale femeilor în vremea reginei Margot. 1553-1615, Chişinău: Editura Cartier, 2005. 
25. Marías, Julián, Educaţia sentimentală, Iaşi, Editura Junimea, 2000 [capitolul VII, pp.74-84: “Iubirea curtenească şi interpretarea femeii”].
26. Ortega y Gasset, José, Studii despre iubire, traducere de Sorin Mărculescu, Bucureşti: Humanitas, 1995 [studii redactate de Ortega în anii 20-30 ai secolului trecut; ca întreg, cartea a apărut în 1939].
27. Parret, Herman, Sublimul cotidianului, traducere de Magda Jeanrenaud, București: Editura Meridiane, 1996, 236p.
28. Paz, Octavio, Dubla flacără: Dragoste şi erotism, traducere de Cornelia Rădulescu, Bucureşti: Humanitas, 1998.
29. Platon, Banchetul; Marsilio Ficino, Asupra iubirii, traduceri de Cezar Papacostea şi Nina Façon, Timişoara: Editura de Vest, 1992.
30. Quignard, Pascal, Sexul şi spaima, traducere de Nicolae Iliescu, Bucureşti, Editura Univers, 2000, 191p. [morala sexuală a creştinismului; reprimarea placerii].
31. Talbot, Alice-Mary, ”Femeia”, in Guglielmo Cavallo (ed.), Omul bizantin, traducere de Ion Mircea, Iași: Polirom, 2000, pp.137-166.
32. Vigarello, Georges, O istorie a frumuseţii. Corpul şi arta înfrumuseţării din Renaştere pînă în zilele noastre, Chişinău, Editura Cartier, 2006 [cf. şi recenzia Simonei Sora, in Dilema veche, an IV, 26 ianuarie – 1 februarie 2007, nr.155, p.15, cu titlul “Frumuseţea obligatorie”.].
33. Zumthor, Paul, Încercare de poetică medievală, traducere de Maria Carpov, Bucureşti: Editura Univers, 1983 [despre erotica şi lirica trubadurilor; Romanul Trandafirului].

 B. Bibliografie autohtonă
 1. Paleologu, Alexandru, ”Despre prietenie”, in Despre lucrurile cu adevărat importante, Iași: Polirom, 1997, pp.33-43.
2. Papahagi, Marian, Eros şi utopie, Bucureşti: Cartea românească, 1980, 189p. [studiul intitulat “Educaţia sentimentală”].
3. Papahagi, Marian, Intelectualitate şi poezie, Bucureşti: Editura Cartea Românească, 1985 [lirica amoroasă la poeții italieni de dinainte de Dante].
4. Pecican, Ovidiu, Sînge şi trandafiri. Cultură ero(t)ică în epoca ştefaniană, Chişinău: Editura Cartier, 2006 [eros şi eroism la “vitejii” lui Ştefan cel Mare].
5. Ursa, Mihaela, Eroticon. Tratat despre ficţiunea amoroasă, Bucureşti: Cartea Românească, 2012.

P. S. În imagine avem, desigur, Les amants trépassés (aproximativ 1470). Autorul acestui panou celebru nu a fost stabilit încă.

Niciun comentariu: