sâmbătă, 15 decembrie 2012

N. Steinhardt: Scrisori către Valeriu Gherghel


Între 1985 și 1987, N. Steinhardt (1912 -1989) a colaborat la Opinia studențească. A publicat aici aproximativ zece recenzii și eseuri. Cu acest prilej, am corespondat frecvent. Reproduc mai jos una dintre scrisorile primite.

Rohia, ianuarie 1986

Iubite domnule Valeriu Gherghel,

Mai întîi: sincere și dragi mulțumiri pentru atenția, bunăvoința, răbdarea și afecțiunea ce-mi dovedești.

Apoi: și pentru a-ți fi însușit propunerea mea referitoare la o anchetă despre cărți-destin. Răspunsul meu (îl voi da la vremea potrivită) tare mă tem că te va dezamăgi (atît prin cuprins cît și prin textul la care mă refer)! N-are a face - voi fi sincer.

La Cluj te-ai putea adresa următorilor: Teohar Mihadaș, Mircea Zaciu, Virgil Bulat, Alexandru Vlad, Aurel Codoban, Dan Damaschin, A. Rău, Eugen Uricariu, Radu Țuculescu.

Da, Alexandru Paleologu e greu de urnit! Din motive de comoditate cred: e foarte comod și ”seniorial”. Prin detenție - spre deosebire de Sergiu al-George, Dinu Pillat și mine (nouă închisoarea ne-a fost ”experiență limită și cutremurătoare”) - a trecut cu nonșalanță. Și așa trăiește și acum. Asta-i este firea. (Nici pic de critică în acest mini-portret: doar o constatare.)

Pentru anchetă, mă voi strădui să-l pisălogesc. Izbuti-voi?

Referitor la textul despre Al-George: nu-l voi supune Opiniei. E prea lung. Sper să-l pot include într-un volum colectiv de istoria medicinei, redactat de un prieten al lui Al-George: doctorul Gh. Brătescu.

M'aș [1] bucura mult - mai e nevoie să o spun? - să văd apărute ”Degete zdrobite”.

M-a bucurat referirea dtale la Nae Ionescu. Da, ducem lipsă de unul ca el. C. Noica e prea ”autor” el însuși. Cu toate că e și el dascăl înnăscut, e oarecum ”grăbit” din fire. Pe Nae l-a deviat de la misiunea lui politica. Pe Constantin Noica, poate, fecunditatea autoricească.

Oricum, două spirite mari, cu propria-i ”ispită” fiecare.

(De Noica - dar și de Alexandru  Paleologu - mă simt foarte legat; legat și recunoscător.)

Cu multă, aleasă și devotată afecțiune,
al dtale,
N. Steinhardt

[1] Cu apostrof! Lapsus ortografic de moșneag!

Niciun comentariu: