joi, 1 martie 2012

Ereticul mîntuit: Origen


Admirat de cei mai mulți, dar detestat de cîțiva exegeți pentru interpretările sale alegorice, socotite arbitrare (Theodor de Mopsuestia nu l-a iubit deloc), Origen rămîne un hermeneut care a marcat decisiv istoria și practica acestei discipline. Astăzi, nimeni nu mai interpretează ca Origen, fiindcă supozițiile epistemologice ale artei lecturii sînt altele.

În
The Cambridge Companion to Allegory (2010, pp.39-54), Daniel Boyarin (despre care am mai vorbit pe acest blog) analizează minuțios modul în care Origen a teoretizat alegoria. Articolul său merită consultat. Pentru asta un singur click AICI e suficient.

Niciun comentariu: