luni, 12 decembrie 2011

Phrasikleia


E un lucru bine cunoscut deja. Cititorii din Antichitate nu aveau obiceiul de a citi în tăcere, numai cu ochii, modul cel mai obişnuit de lectură fiind acela cu voce tare. Așadar, se citea cu voce tare atît pentru ceilalţi, cît şi pentru sine. Într-o carte tradusă și în românește sub titlul Phrasikleia. Antropologia lecturii în Grecia antică, carte în care examinează relaţiile dintre scriere şi lectură în societatea elenă, Jesper Svenbro susține că în Antichitate scrisul nu se putea dispensa de voce.

Cităm: "Pentru greci, lectura înseamnă lectura cu voce tare. Aceasta nu pentru că ar fi fost incapabili să citească în tăcere, cum susţine o poziţie extremă, ci pentru că modul natural de a citi un text în Grecia antică era, fără nici o îndoială, acela de a-l citi cu voce tare. Legătura pe care grecii o întreţineau cu scrisul ar putea fi, într-adevăr, comparată cu aceea pe care noi modernii o avem cu notaţia muzicală: nu este imposibil să citim muzica în tăcere, dar modul cel mai curent de a face acest lucru este de a o cînta sau a o interpreta la un instrument pentru a şti cum sună".

Chiar dacă, timp de secole, lectura în Grecia antică însemna în primul rînd lectura sonoră, aceasta nu înseamnă că lectura silenţioasă era necunoscută. Pentru secolul al V-lea î.Hr. există mărturii că lectura interiorizată era practicată în medii restrînse, ceea ce înseamnă că scriptio continua (scrierea cuvintelor fără spații între ele, după exemplul: scriereacuvintelorfărăspațiiîntreele) nu era un obstacol de netrecut.

Majoritatea cititorilor practica, totuși, lectura cu voce tare. Istoricul Roger Chartier consideră că "practica obişnuită în Antichitate a lecturii cu voce tare, pentru alţii şi pentru sine, nu trebuie atribuită absenţei controlului lecturii vizuale (aceasta era fără îndoială practicată în lumea greacă încă din secolul al VI-lea î.Hr.), ci, mai curînd, unei convenţii cultural, care asocia strîns textul şi vocea, lectura, declamaţia şi ascultarea" (după un eseu dedicat practicilor lecturii semnat de Alexandru Ofrim).

Niciun comentariu: