vineri, 11 noiembrie 2011

Umberto Eco în confesional


Umberto Eco, Confesiunile unui tînăr romancier, traducere de Ioana Gagea, Iași: Polirom, Colecția Plural, 2011, 264p.

Volumul publicat la Editura Polirom reuneşte o serie de prelegeri în spiritul celor ale lui Richard Ellmann, fiind îndreptate, după cum mărturiseşte Umberto Eco însuşi, „către ficţiune, şi nu către eseurile mele, deşi mă consider mai degrabă un teoretician de profesie, şi doar un amator în calitatea mea de scriitor de romane".

Reproducem cîteva titluri din cuprinsul acestei cărți: Scrierea de la stînga la dreapta • Ce este scrierea creativă? • Dubla codificare • Autor, text și interpreți • Cîteva re-marci despre personajele de ficțiune • Ontologie versus semiotica • Liste personale • Definirea prin listă de proprietăți versus definirea prin esență.

Niciun comentariu: