sâmbătă, 5 noiembrie 2011

Cântarea cântărilor: titlul


Aproape totul e obiect de conjectură şi controversă în Cântarea cântărilor, începând cu titlul şi sfârşind cu ultimul fragment (8: 14). Nu ştim (şi e imposibil de stabilit) dacă Shir ha-shirim are un singur autor sau mai mulţi. Nu ştim dacă “poemul” a fost scris de un bărbat sau de o femeie. Exum (2005: 67) crede că e posibil, dar improbabil ca autorul Cântării... să fie o femeie. Nu ştim nici dacă textul Cântării e unitar sau reprezintă o colecţie de poeme, redactate în locuri şi timpuri diferite. Totul este, aşadar, supus discuţiilor. Nimic nu e cert.

Fireşte, nici titlul nu e univoc. Nici nu se putea altfel. Sintagma Cântarea cântărilor (Shir ha-shirim) are, cel puţin, două semnificaţii. Prima semnificaţie: în sens superlativ, Shir ha-shirim înseamnă cântarea care e cea mai mare, cea mai aleasă, dintre toate (e propunerea făcută de Lucille Day, 1995: 269). Shir ha-shirim poate însemna, de asemenea, “cel mai frumos dintre cântece”, cum propune Ioan Alexandru (1977: 47); sau “cântarea care a biruit toate celelalte cântări”, într-o întrecere, cum propune David J. A. Clines (1995). A doua semnificaţie: Shir ha-shirim desemnează cântarea care e o colecţie de cântări, cântarea care cuprinde mai multe cântări, care e punerea laolaltă a mai multor cântări.

Ioan Alexandru (1977: 47) notează că termenul ebraic shir înseamnă “poezie” legată de cult, însă şi “cântare de lume”, “odă triumfală”, “cânt de biruinţă” (ca în Judecători, 5: 12). Un astfel de cântec putea fi însoţit de instrumente muzicale. Sintagma Shir ha-shirim are înţeles superlativ: cea mai minunată cântare dintre toate cântările cu putinţă. Ioan Alexandru compară expresia shir ha-shirim cu sintagma “habeil habalim”. Ea se traduce prin fraza “cel mai fragil dintre cele fragile”. Legătura partitiv genitivală din titlu a condus la versiunea latină Canticum canticorum.

Niciun comentariu: