vineri, 19 august 2011

I Fioretti în limba română


Francisc din Assisi: medieval şi actual. Florilegiul, eseu şi traducere de Florina Nicolae, Bucureşti: Editura Tracus Arte, 2011, 237p.

Iată o apariţie editorială importantă, datorată editurii Tracus Arte. Traducerea integrală a celor 53 de istorii despre sfântul Francisc (cuprinse în aşa-numitele I Fioretti) este realizată de Florina Nicolae, cunoscută italienistă, căreia îi datorăm şi alte tălmăciri importante din cultura italiană. Studiul introductiv, semnat tot de Florina Nicolae, constituie o excelentă introducere în ambianţa culturală a secolului al XIII-lea occidental.

În imagine: Giotto, Alegoria sărăciei.

Niciun comentariu: