duminică, 21 august 2011

De mortibus persecutorum


Lactantiu, Despre moartea persecutorilor, traducere de Cristian Bejan, studiu introductiv, note explicative şi anexe de Dragoş Mîrşanu, ediţie bilingvă, Iaşi: Polirom, 2011, 240p.

La Editura Polirom, în colecţia “Tradiţia creştină”, a apărut volumul Despre moartea persecutorilor de Lactantiu, în traducerea lui Cristian Bejan. Este vorba de o nouă versiune în limba română a tratatului De mortibus persecutorum (după aceea apărută la editura Amarcord, în 2000), însoţită de textul latinesc, aşa cum se prezintă acesta în celebrul Codex Colbertinus. Avînd un caracter apologetic, lucrarea lui Lactanţiu descrie morţile persecutorilor creştinilor: Nero, Domitian, Decius, Valerian, Aurelian, Maximian, Galerius şi Maximinus. Deşi De mortibus persecutorum este considerată în primul rînd o operă istorică, fiecare moarte prezentată de Lactanţiu este şi o lecţie morală. Tot în acest volum cititorul poate găsi relatarea lui Lactantiu cu privire la celebra viziune a împăratului Constantin cel Mare, precum şi textul Edictului de la Milano.

Lactantius s-a născut undeva lîngă Cirta sau Mascula, în Numidia, probabil între anii 240-250. A studiat retorica şi filosofia sub îndrumarea lui Arnobius. A devenit el însuşi un orator renumit. Împăratul Diocletian l-a chemat, pe la anul 290, ca profesor de retorică la Nicomedia, noua capitală. Din păcate, Lactantiu nu a avut mare succes. I-au lipsit studenţii. Pentru acest motiv, Ieronim spune că Lactantiu s-a apucat de scris. Pe la anul 300, s-a convertit la creştinism. La bătrîneţe, prin 317, împăratul Constantin l-a chemat la Treveri, în Gallia, ca profesor al fiului său, Crispus. De la această dată nu se mai ştie absolut nimic despre Lucius Caecilius Firmianus Lactantius.

Niciun comentariu: