vineri, 17 iunie 2011

Adam nomotetulTeologii au pus adeseori întrebări cu totul neaşteptate. Astfel, în eseul “Naming the Animals: All in a Day’s Work of Adam”, Russell Grigg se întreabă dacă Adam a putut să numească absolut toate animalele existente pînă atunci într-o singură zi… Sarcina pare imposibilă pentru un om obişnuit. Dar a fost Adam un om obişnuit?

Episodul numirii e relatat în Facerea 1: 24-27. Adam a numit animalele în ziua a şasea a Creaţiei, înainte ca Eva să fi fost plăsmuită de Dumnezeu.

Pentru a da un răspuns, Russell Grigg presupune că, înainte de păcat, percepţia lui Adam, simţurile sale, memoria lui erau ieşite din comun. Adam nu era ca omul de azi. Vedea mai limpede. Memora mai repede şi mai mult. Auzea mai bine. Obosea mai greu.

Opinia despre facultăţile extraordinare ale lui Adam (pînă la păcat) a fost susţinută şi de Martin Luther, care se referă explicit la simţul văzului. Noi nu mai avem ascuţimea privirii lui Adam.

Spre a sugera sarcina dificilă a lui Adam, Grigg menţionează că există 6.000 de specii de reptile şi 2.000 de specii amfibiene. Cînd să numeşti această populaţie? Russell Grigg face adaos că Adam nu a avut, totuşi, ca sarcină să construiască o taxinomie a vieţuitoarelor, să le clasifice riguros şi nici să să le numească pe fiecare în parte. El a dat nume generice, pentru grupuri de animale.

În concluzie, Adam a numit doar speciile (lupi, urşi, pelicani), nu şi indivizii. Limbajul omenesc reflectă şi astăzi nomenclatura lui Adam. Avem nume pentru specii, nu şi pentru exemplarele speciei. Numai în cadrul genului uman există nume pentru fiecare individ în parte (Ioan, Petru, Pavel).

Întrebarea care nu a fost pusă de Russell Grigg este cea privitoare la contribuţia Evei.. Frumoasa, ispititoarea şi ispitita femeie nu a numit niciodată nimic? [V. G.]

Un comentariu:

Gabriel spunea...

" Şi a zis Adam: De data aceasta iată os din oasele mele şi carne din carnea mea!; ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din bărbatul ei." (Facerea, cap.2, 22) Eva tot de către Adam a fost numită, ea se poate sa fi dat nume urmaşilor: Abel? Cain?