marți, 31 mai 2011

Plăcerea lecturiiJorge Luis Borges, Texte captive, traducere de Irina Dogaru, Tudora Șandru-Mehedinți, Andrei Ionescu, Iași: Polirom, 2010, 632p.

Un volum cu eseuri - compuse între 1935 și 1940 - de prozatorul argentinian Jorge Luis Borges e întotdeauna binevenit. Volumul de faţă are trei secţiuni: ”Prologuri cu un prolog de prologuri“, „Şapte seri“ (o serie de şapte conferinţe) şi „Texte captive“.