joi, 19 mai 2011

Hexada raționalitățiiÎn articolul „Rationality and Realism: What is at Stake?”, Daedalus, 1993, pp. 55-83, John R. Searle consideră că tradiția raționalistă occidentală se sprijină pe șase principii fundamentale.


Cel dintîi principiu, principiul cu greutatea cea mai mare (în opinia lui Searle) spune că realitatea există independent de reprezentările noastre. Independent de gîndirea și limbajul nostru. Chiar dacă pentru a spune că realitatea e independentă de limbaj, folosim un limbaj (care e o creație umană).

Al doilea principiu afirmă că una dintre funcțiile limbajului este aceea comunicativă. Locutorii își pot transmite cu succes unii altora gîndurile, ideile despre lume, semnificațiile. Putem utiliza limbajul pentru a vorbi despre lucruri și stări de lucruri independente de limbajul însuși. Comunicarea este posibilă pentru că locutorii împărtășesc aceeași gîndire, aceleași gînduri privitoare la o realitate independentă față de fiecare dintre ei.

Al treilea principiu spune că adevărul se referă la precizia reprezentărilor. Propozițiile încearcă să descrie felul de a fi al lucrurilor într-o lume care există independent de propozițiile însele. Adevărul a fost definit drept corespondență între fapt și ceea ce afirmă o propoziție. Dar ce este ”faptul”? Ce este ”corespondența”? Vom mai discuta despre asta.

Al patrulea principiu susține că orice cunoaștere, cunoașterea în general e obiectivă. Cunoașterea nu derivă și nu depinde de atitudinile subiective ale cercetătorilor.

Al cincilea principiu spune că logica și raționalitatea sînt formale. Logica și raționalitatea oferă modele de raționare, de argumentare, de inferență, de validitate, criterii de a deosebi între rezonabil și nerezonabil. Raționalitatea ca atare nu e substanțială, ea nu oferă nici o afirmație concretă, ci doar scheme, structuri inferențiale, pentru a accede la o afirmație pornind de la o altă afirmație. Dar afirmațiile în sine sînt indiferente.

Al șaselea principiu statuează că standardele intelectuale nu sînt niciodată instituite fără un temei. Ele nu sînt niciodată gratuite.

V. G.

Niciun comentariu: