duminică, 3 octombrie 2010

Frumusețe, dorință, plăcere


Umberto Eco definește frumosul ca pe "un bine ce nu stârnește dorința"! În definiția lui, semiologul italian pune la un loc o veche definiție platoniciană (frumosul e binele) și definiția lui Immanuel Kant: frumosul stârnește o plăcere fără dorința posesiei!

Pentru Platon (dar și pentru greci în general), frumosul este "ceea ce este cel mai strălucitor" (ekphanestaton) și "ceea ce e cel mai demn de a fi iubit / venerat" (erasmiotaton)! Plotin spunea că sesizarea frumosului e dramatică, e o pătimire, o suferință. El se referea la faptul că pentru a ajunge la frumos omul trebuie să se curețe, să se purifice, iar intuirea frumosului (ca strălucire ce lovește văzul) e dureroasă. Nu plăcere simțea subiectul când se confrunta cu frumosul, ci o smulgere dureroasă din starea, situația obișnuită.

Chiar dacă spune că frumosul este o finalitate fără scop (toți esteții repetă extaziați această formulă), Kant vorbește, totuși, de o plăcere dezinteresată, care nu vine dintr-un interes, plăcerea subită, declanșată în noi, fără voie, fără intenție, de sesizarea frumosului. În viața lui, Kant a ilustrat perfect definiția proprie. A privit, dar n-a dorit să aibă. Cei mai mulți dintre noi nu suntem în stare să o ilustrăm.

Plăcerea e un efect neașteptat (nu un scop), pentru că nu provine dintr-o căutare, din efortul de a o trăi, nu este așadar o plăcere căutată, intenționată. Privești într-o noapte bolta cerului, fără intenție, și dintr-o dată ești copleșit de frumusețe (Kant ar fi spus de sublim).

Plăcerea poate fi efect (nescontat) și nu scop. Ca în cazul menționat de mine: fulgerul pe negrul nopții. Nu faci absolut nimic pentru a-l produce. Dar efectul plăcut / terific îl simți, nu? Și e probabil că ne întristează tocmai acele lucruri frumoase, care trec, dispar, se pierd. Frumusețea instantanee, cea de o singură clipă, cea care nu mai poate fi prinsă niciodată. Frumusețea irepetabilă.

N. A. A venit timpul să mai admirăm un Salvador Dali, La robe rouge.


Niciun comentariu: