vineri, 2 iulie 2010

Biblioteca patriarhului


S-a păstrat de la patriarhul bizantin Photios o lucrare care valorează cât o bibliotecă. De altfel, lucrarea lui Photios (de pe la 845-855) a fost numită de comentatori chiar Bibliotheca (în limba greacă e Bibliotheke sau Myriobiblon). Ce este, în fond, această Bibliotheca?

E vorba de un catalog nesistematic de cărţi greu de procurat (chiar) în vremea patriarhului. Astăzi multe din cărţile recenzate nu mai există în versiunea în care au fost consultate de Photios. Sau nu mai există deloc. Timpul şi soarta le-a distrus.

Photios consemnează patru romane antice şi medievale. Unul dintre ele se referă, de exemplu, la Ultima Thule (insula de la capătul lumii). Alte recenzii sunt la cărţi de teologie, de istorie (greacă, romană şi bizantină), de filosofie ori de lexicografie. Cîţiva “codici” (aşa au fost numite capitolele lucrării) rezumă oratori, specialişti în arta agriculturii, fabulatori.

În acest sens, patriarhul prezintă cartea despre India a lui Ktesias, în care găsim povestirile cele mai ciudate şi mai pasionante. Ktesias spune (şi patriarhul reţine fără multe întrebări) că în India sunt izvoare fermecate, de unde ţâşneşte ambră (sau miere), că într-o regiune anumită trăiesc pigmeii nu mai înalţi de un cot şi jumătate şi care se înveşmântează în părul propriu, că munţi plini cu filoane de aur curat sunt păziţi de grifoni etc. etc.

Unele rezumate din Bibliotheca conţin extrase. Câteva (nu foarte multe) oferă doar numele autorului, titlul lucrării şi câteva observaţii despre stil. În sfârşit, altele sunt foarte lungi, precum e şi conspectul la cartea lui Ktesias.

Lucrarea lui Photios există în traducere integrală numai în franceză. Ediţia a fost realizată de savantul René Henry.


P. S. În completarea acestei note, oferim o imagine dintr-un bestiar medieval.

Niciun comentariu: