sâmbătă, 17 aprilie 2010

Cataloage


Pentru a „stăpâni” o bibliotecă, îndeosebi, o bibliotecă uriaşă, de mii şi mii de volume, este necesar un catalog. Se pare că şi vestita bibliotecă din Alexandria a avut un astfel de catalog, redactat de Callimach.

În epoca modernă, câţiva savanţi au încercat să cuprindă (într-o singură carte) totalitatea celorlalte cărţi. Prin urmare, e vorba de o carte care s-ar cuprinde şi pe sine. Ma refer, în primul rând, la erudiţii Conrad Gessner (1516-1565) şi Philippe Labbé (1607-1667).

Conrad Gessner a tipărit, în 1545, Bibliotheca universalis. El inventariază alfabetic toţi autorii care au scris lucrări în latină, greacă şi ebraică. Într-un tom ulterior, Gessner organizează sistematic (şi nu doar alfabetic) această enormă masă de cărţi.

Iezuitul Philippe Labbé a publicat, în 1664, Bibliotheca bibliothecarum. Este vorba de un catalog complet al autorilor care au redactat, la rîndul lor, cărţi despre biblioteci (eventual, intitulate Bibliotheca). Voi preciza că termenul bibliotheca desemna în această epocă mai puţin mulţimea concretă a tomurilor, cât inventarul, lista sau catalogul lor.

O ultimă observaţie: în Pantagruel, Rabelais oferă un inventar burlesc al cărţilor din biblioteca mănăstirii Saint-Victor. Un exeget scrie: “La bibliothèque de Saint-Victor n’est pas imaginaire: elle s’appuie sur des livres réels pour une satire du savoir mort” (Biblioteca de la Saint-Victor nu e una imaginară: ea se sprijină pe cărţi reale pentru a realiza o satiră a cunoaşterii moarte).

Câteva titluri din inventarul lui Pantagruel: Bigua salutis, Malogranatum vitiorum, Marmotretus Dorbellis

V. G.

N. A. Imaginea reproduce o pagină dintr-un manuscris medieval...

Niciun comentariu: