marți, 2 februarie 2010

Nuieluşa ca argument filosofic


Printre argumentele care pot fi aduse în favoarea unei poziţii filosofice proprii, aş enumera, înainte de toate, argumentum ad misericordiam (mai exact: argumentul relativ la îndurare).

Acest argument este, bineînțeles, lipsit de validitate (incorect). El face apel la mila (patimile) cititorilor, la bunăvoința auditorilor şi, în general, la sentimentele de simpatie ale unui public determinat: "Trebuie să acceptaţi teza mea, dacă mă iubiţi". Argumentul poate fi întâlnit adesea în textele lui Nietzsche.

Dar mai există, în lista retoricii, un argument simpatic. Se numeşte argumentum ad baculum (ceea ce înseamnă, în româneşte, argumentul bastonului sau al nuieluşei): "Este preferabil să acceptaţi poziţia mea filosofică, mai întâi, fiindcă este una raţională şi, în al doilea rând, fiindcă ţin un baston vârtos în mână, cu care vă voi îndrepta oasele dacă nu acceptaţi ce vă spun".

Fireşte, nici unul din aceste minunate argumente nu e logic corect, deşi toate au o vădită forţă persuasivă. Sau nu sînteţi de acord?

Pentru argumentum ad baculum, a se vedea, în engleză, următoarea adresă:

V. G.

N. A. Dintr-un manuscris medieval intitulat Hortus deliciarum am ales imaginea care prezintă iadul...

Niciun comentariu: