sâmbătă, 13 februarie 2010

Bestiarul imposibil: de la himeră la griffin (griffon)


Alexius von Meinong (1853-1920) a afirmat într-una din cărţile sale: “Există entităţi care nu există”. Entităţile la care făcea trimitere erau, în realitate, entităţile imposibile.

Imposibilul (entitatea contradictorie) a fost ilustrat de Platon şi Aristotel prin tragelaf (ţapul-cerb). Filosofii antici s-au referit şi la himeră (care apare în Iliada lui Homer). Creştinii vor vorbi de Fiara cu şapte capete.

Himera are o poveste interesantă. Pentru antici, a fost un exemplu de ens impossibile. Ea provine, după cum am spus deja, din imaginarul homeric: găsim o descripţie a himerei (chimaira) în Iliada (VI: 181): fiara are cap de leu, trup de capră şi coadă de şarpe. La Apollodor, “chimaira” are partea din faţă de leu, coada de şarpe şi un al doilea cap, de capră, localizat în centru. În schimb, medievalii considerau că himera are coadă de şarpe, tors de femeie şi un cap de leu sau de bou.

Un manuscris medieval precizează: “Nota quos symera [chimera] est animal fictum compositum ex capite leonis, ex cauda draconis et ex ventre virginis” [ms 496, f.222r de la Biblioteca municipală din Bruges]. În context filosofic, himera apare pentru prima dată în dialogul lui Platon, Phaidros (229d). În Republica, Socrate afirmă decis că nu e dispus să explice natura monştrilor: se referă la Pegas, Gorgone şi Tragelaphos.

Medievalii au ilustrat imposibilul prin alte făpturi. La finele Evului Mediu şi mai târziu, Thoma din Aquino, Descartes, Meinong şi Bertrand Russell vor numi “cercul pătrat”, “muntele de aur”, “muntele fără văi” ca entităţi care desfid raţiunea.

Antichitatea nu a preţuit calul cu aripi. Pegasul devine un personaj interesant abia la Giordano Bruno şi, recent, la Willard van Orman Quine. Unicornul, se ştie, e o fiinţă afecţionată de Umberto Eco şi, îndeosebi, de Saul Kripke.


N. A. Griffonul este descris de Dante în Divina Commedia. Oferim o imagine a acestei creaturi. A desenat-o pictorul şi gravorul alsacian Martin Schongauer (1450-1491).

Niciun comentariu: