sâmbătă, 23 ianuarie 2010

Tăcerea lui Orfeu


Unul din titlurile fundamentale din bibliografia post-modernismului este, desigur, lucrarea lui Ihab Hassan (n. 1925), The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern Literature. Prima ediţie a cărţii Sfâşierea lui Orfeu: către o literatură post-modernă a apărut în 1971.

Înainte de acest titlu, Ihab Hassan publicase studii aproape „impresioniste” (şi-a numit maniera de a interpreta textul literar „paracriticism”) despre opera lui Henry Miller sau Samuel Beckett, într-un volum intitulat, în aceeaşi manieră metaforică, Literature of Silence (1967).

În Sfâşierea lui Orfeu, Hassan examinează, printre alte teme, sentimentul de neputinţă încercat adesea de autorii modernităţii: nu numai că limbajul nu e în stare să mai exprime ceva, dar în cele din urmă – constată scriitorii - nu a mai rămas nimic de exprimat. Se instituie astfel o „tradiţie a tăcerii”, din care fac parte un Kafka, un Genet sau un Beckett.

Cu toate acestea, tăcerea nu e numaidecât un rău în sine, ea devine însăşi finalitatea literaturii: „ea nu e doar metafora [centrală a] operei lui Hemingway, dar e însăşi sursa excelenţei sale formale, a integrităţii [operei] sale”. Literatura , remarcă Ihab Hassan, capătă, în contemporaneitate, formele risipei, rupturii şi muţeniei.

În aceste trăsături ale literaturii anilor 60, Ihab Hassan a văzut semnele vădite ale post-modernismului: disoluţia eului (şi a identităţii personale), epuizarea raţiunii (şi a logicii), fragmentarismul (şi, eventual, dispariţia) realităţii, dezorientarea conştiinţei post-moderne, invazia scepticismului, sentimentul golului şi absenţei...

Nu e negreşit o curiozitate faptul că Ihab Hassan şi-a recenzat propria carte Sfâşierea lui Orfeu într-un eseu din publicaţia boundary 2, Vol. 1, No. 1 (Autumn, 1972), pp. 216-224, intitulat „Review: Remembrance of Orpheus: A Paracritical Review in Six Voices, One Silent”.

Referinţe:
Ihab Hassan, The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern Literature, New York: Oxford University Press, 1971, x-297p..
Ihab Hassan, The Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Culture, Columbus: Ohio State University Press, 1987, 284p.

N. A. Imaginea însoţitoare e o reproducere a tabloului lui Kurt Seligmann (1900-1962) intitulat Prometheus. Seligmann a realizat tabloul în 1946.

Niciun comentariu: