sâmbătă, 16 ianuarie 2010

Speculum stultorum


Deşi are forma unui poem, Speculum stultorum (Oglinda smintiţilor) este o lucrare inclusă de critici în “beast epic”. Poemul a fost compus de Nigel de Longchamps spre sfârşitul secolului al XII-lea.

Lucrarea lui Nigel de Longchamps reprezintă povestea unui măgar cu numele Burnellus, care e nemulţumit de statura sa: ar dori să fie mai impunător. Nemulţumirea îl împinge să fugă de la stăpân. Burnellus vizitează Salerno, apoi Universitatea din Paris, unde se vădeşte a fi unul dintre auditorii cei mai inteligenţi.

După câteva aventuri nefericite, măgarul hotărăşte să întemeieze un ordin religios. Regulile măgarului reprezintă o parafrază burlescă a celor mai banale reguli observate într-un ordin monahal obişnuit.

Poemul lui Nigel de Longchamps are, cum am văzut, o tramă narativă picarescă. Hazul provine din faptul că asinul este pus să vorbească la persoana întâi, să mediteze asupra obiceiurilor omeneşti, să-i comenteze pe teologi. Burnellus îşi îndeplineşte cu graţie şi prestanţă cele două roluri: de măgar şi abate-teolog.

Scrierea lui Nigel de Longchamps a influenţat pe poeţii englezi din secolele următoare, inclusiv pe John Gower. În Vox Clamantis, lucrarea lui John Gower, călugării adoptă cu entuziasm regulile prescrise mai demult de vestitul Burnellus.

În încheierea acestei note, aş cita un fragment din Giordano Bruno, filosoful neasemuit al asinităţii triumfătoare:

“Măgarule, fiindcă te vrei academician de drept şi de fapt, eu, care ţi-am oferit deja atâtea daruri şi haruri, făcând uz de întreaga mea autoritate, decretez, te numesc şi confirm că te fac academician şi savant în toate doctrinele, pentru a putea să intri şi să te instalezi pretutindeni, fără ca nimeni să poată refuza intrarea ta în casa lui sau să-ţi aducă vreo jignire sau să te împiedice de la ceva anume, quibuscumque in oppositum non obstantibus. Intră, aşadar, unde îţi place…

Cuvântează deci printre cei care vor să asculte, gândeşte şi contemplă printre matematicieni, discută, întreabă, povăţuieşte-i pe fizicieni, susţine-ţi afirmaţiile şi pune-i la punct, întâlneşte-te cu toţi, ţine discursuri în faţa tuturor, fraternizează, uneşte-te, identifică-te cu toţi, impune-te în faţa tuturor, fii totul”.

Referinţe:
Raymo, Robert R., “Gower’s Vox Clamantis and the Speculum Stultorum”, Modern Language Notes, 70: 5 (1955): 315-320.

N. A. În imagine un tablou de Leonora Carrington (n.1917). Titlul e Assurbanipal Abluting Harpies (1958). Tabloul este expus în The Israel Museum din Ierusalim.

Niciun comentariu: