duminică, 31 ianuarie 2010

Şocul erotic


Când s-a tipărit, în 1979, în prima ediţie, cartea lui Francesco Alberoni, Innamoramento e amore, a fost primită cu entuziasm de cititori. A fost de îndată tradusă în 20 de limbi. În franceză, titlul a fost modificat în Le Choc amoureux. Fiindcă substantivul „amor” a căpătat conotaţii ironice, în româneşte, aş propune varianta următoare: Şocul erotic.

Francesco Alberoni (n. 1929) este un psiho-sociolog italian, care nu dispreţuieşte, cum vedem, temele mari, aproape indecente: iubirea, prietenia, erotismul, evadarea bovarică. Asemenea lui Umberto Eco, Alberoni nu se fereşte să atace aceste teme cu uneltele jurnalistului. Are un editorial în Corriere della Sera.

În Şocul erotic, Francesco Alberoni consideră că iubirea nu e neapărat un "egoism în doi", ci o "mişcare colectivă în doi". Asemenea erosului platonician (a se vedea discursul Diotimei în Symposion), iubirea este o veritabilă forţă de înnoire (nu doar individuală, dar şi colectivă).

Iubirea ameninţă şi, adeseori, nimiceşte instituţiile vechi (dar creează altele noi: mariajul), zguduie fiinţa îndrăgostiţilor, promite protagoniştilor o iminentă, definitivă resurecţie. Iubirea, observă Francesco Alberoni, provine din aceeaşi rădăcină obscură, din care se trag insurecţiile, revoltele sociale, zguduirile sufleteşti: „chiar dacă se limitează la două persoane, erosul e o forţă revoluţionară” (p.20; citez după ediţia franceză).

Şocul erotic exprimă (nu doar ideatic, ci şi stilistic) o metafizică vitalistă, în linie nietzscheană. Pentru Alberoni, iubirea e o stihie, o forţă dionisiacă, un elan transgresiv, o frenezie, o mania. „A te îndrăgosti – scrie Alberoni - nu e un fenomen de fiecare zi, nu este nici măcar o sublimare a sexualităţii, nu e însă nici un simplu capriciu al imaginaţiei” (p.9).

Forţa erotică e nucleul iraţional al oricărei forme pe care o ia raţiunea. În concluzie, „iubirea e un fenomen de acelaşi ordin şi natură ca mişcările sociale”. Ea este mereu nesocotirea unui interdict, a unei legi, a unei puteri. Pentru acest cuvânt, Statul vrea mereu să o controleze, să o purifice, să o supună. Nu reuşeşte niciodată.

O versiune engleză a lucrării Innamoramento e amore poate fi citită la adresa: http://www.fallinginlovecenter.it/default.asp

N. A. În imagine Apokalyptisches Interieur (1953) de Edgar Ende (1901-1965).

Niciun comentariu: