miercuri, 6 ianuarie 2010

Enciclopedia lui Isidor din Sevilla


Episcopul Isidor din Sevilla a trăit în secolul al VII-lea, în Spania stăpânită de vizigoţi. Este autorul unei vaste enciclopedii în limba latină (Etymologiae sive Origines), publicată spre sfârşitul vieţii sale, în 636.

Enciclopedia lui Isidor va reprezenta, într-un fel, temelia culturii medievale. Convingerea lui e că putem cunoaşte lucrurile prin simpla analiză etimologică a cuvintelor ce le numesc. Astfel termenul cadaver, de pildă, vine de la caro data vermibus. Isidor consideră că între nume şi lucru există o relaţie de dreaptă potrivire, aşa cum credea şi Cratylos al lui Platon.

Se ştie că a existat un schimb epistolar între Isidor din Sevilla şi arhidiaconul Braulio de Zaragoza. Arhidiaconul l-a îndemnat pe episcop să termine vasta lucrare şi tot lui Braulio i se datorează împărţirea Etimologiilor în XX de cărţi.

La o primă consultare, enciclopedia lui Isidor pare o masă informă şi greoaie de informaţii. În realitate, autorul şi-a organizat în chip logic materia. Mai întâi, tratează disciplinele ce ţin de „educaţia primară” (gramatica, retorica şi dialectica), ca în continuare să se ocupe de „educaţia secundară” (de la aritmetică la astronomie, de la medicină la istoria Bisericii, de la geografie la meşteşuguri).

În fond, Enciclopedia lui Isidor e o circumscriere şi o cântărire a cunoaşterii valabile în secolul al VII-lea. Principala sursă de informaţii pentru episcop o reprezintă, desigur, Biblia, care e privită, în cartea a VI-a a Etimologiilor, ca o veritabilă bibliotecă.

John Henderson, care a redactat, în 2007, o monografie interesantă despre „lumea lui Isidor”, notează: "[În ochii enciclopedistului] Biblia este ea însăşi o bibliotecă, o arhivă, o istorie" (p.99). Biblia e biblioteca originară, aceea care cuprinde şi anticipează întreaga cunoaştere posibilă a omului.

Referinţe:
John Henderson, The Medieval World of Isidore of Seville: Truth from Words, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, xi – 232pp.

N. A. În imagine, o hartă a lumii cunoscute dintr-un manuscris al Etimologiilor lui Isidor.

Niciun comentariu: