marți, 24 noiembrie 2009

O moarte uşoară?


Într-unul din eseurile sale, Montaigne susţine că a filosofa înseamnă a învăţa să mori. El îi urmează în această credinţă temerară pe stoici. Dar definiţia e chiar mai veche.

În pofida vechimii acestei definiţii, filosofii au meditat rar la faptul morţii. Vladimir Jankélévitch (care a scris un vast tratat despre moarte) spune, la capătul efortului său, că a redactat o lucrare de câteva sute de pagini pentru a arăta că despre mortre nu se poate scrie cu sens nici măcar un rând.

La o concluzie nu mult diferită au ajuns, dintr-o perspectivă diferită, şi Martin Heidegger ori Emmanuel Lévinas. Moartea nu poate fi privită direct şi trăirea ei e întotdeauna mediată: trăim moartea ca moarte a celuilalt şi, de cele mai multe ori, ca ritual şi ceremonie. Suntem obligatoriu situaţi în afara ei.

Despre acest truism redutabil au scris printre alţii:


1. Vladimir Jankélévitch, Tratat despre moarte, traducere de Ilie Gyurcsik şi Margareta Gyurcsik, Timişoara: Editura Amarcord, 2000. [„nu vedem nicidecum ce ar putea însemna o ‚metafizică’ a morţii”].

2. Emmanuel Lévinas, Moartea şi Timpul, traducere de Anca Măniuţiu, Cluj: Biblioteca Apostrof, 1996. [„Actul morţii, înţeles plecând de la limbaj şi de la observarea actului morţii celuilalt om, denumeşte o încetare a acestor mişcări şi reducerea cuiva la ceva decompozabil – o imobilizare”].

3. Adrienne von Speyr, Misterul morţii, traducere de Alexandru Şahighian, Bucureşti: Anastasia, 1996. [„Moartea creează o foarte stranie legătură cu aproapele. Prietenul priveşte leşul prietenului său şi vede ceea ce el însuşi va fi în curând: cineva care nu mai poate hotărî nimic asupra trupului asupra căruia alţii iau hotărâri”].

Aş aminti, în încheiere, şi micul roman autobiografic al Simonei de Beauvoir, O moarte uşoară (Une mort très douce).

P. S. Oferim un detaliu din tabloul lui Jan Mandyn (1502-1560), Ispitirea sfântului Anton. Scheletul care se priveşte în apa goală a oglinzii e un simbol desăvârşit al deşertăciunii.

Niciun comentariu: