luni, 9 noiembrie 2009

Bazele zoofilosofiei


Scriitorul romantic german, E. T. A. Hoffmann a scris, pe la 1820, o carte voluminoasă, care cuprinde Părerile despre viaţă ale motanului Murr. Nu e doar o compunere amuzantă, ci şi un veritabil tratat filosofic.

Motanul Murr este, după propria-i mărturisire, un „étudiant en belles lettres”. Confesiunea lui reprezintă o parodie a aşa-numitului Bildungsroman, a „romanului unei formări”. Ea consemnează:

a) efuziuni poetice demne de Jean-Jacques Rousseau: „O, Natură, măreaţă şi sublimă Natură! Simt în pieptul meu înfiorat întreaga ta voluptate, întregul tău farmec! Suflul tău mă învăluie ca o şoaptă tainică”,

b) meditaţii despre simţul cel mai preţuit de filosofii platonicieni, văzul: „O, văzul! Minunată, splendidă obişnuinţă, fără de care ar fi foarte greu să te menţii în viaţă. Ferice de cei înzestraţi cu harul de a se deprinde atât de lesne ca şi mine cu vederea!”,

c) opinii ale unor terţi (maestrul Abraham, magicianul proprietar al lui Murr) despre sine: „motanul Murr este animalul cel mai plin de haz din lume, un adevărat măscărici; totuşi, e cuminte şi manierat” sau „Pe motanul Murr, înţeleptul, eruditul filosof şi poet, moartea l-a răpus în mijlocul strălucitei sale cariere...”,

d) păreri despre eterna enigmă a eternului feminin, despre relaţia dificilă dintre suflet şi trup, despre unele opere ale clasicilor greci şi latini, despre nestatornicia umană, despre lipsa de îndurare a destinului, despre iubire, suferinţă, moarte etc.

De curând, Editura Art a publicat în traducere o nouă carte din categoria zoofilosofiei, Viaţa şi opiniile filozofice ale unei pisici, redactată de istoricul francez Hippolyte Taine (1828-1893). Este un text succint, care atestă, încă o dată, disponibilităţile cogitative ieşite din comun ale speciei pisiceşti, mai cu seamă când face parte din secta gânditorilor cinici.

Îl recomandăm tuturor iubitorilor Sophiei.

Referinţe:
E. T. A. Hoffmann, „Părerile despre viaţă ale motanului Murr. Împreună cu fragmente din biografia capelmaistrului Johannes Kreisler alcătuită din foi de maculatură răzleţe”, traducere de Valeria Sadoveanu, in Opere alese, Bucureşti: Editura Pentru Literatura Universală, 1966, pp.201-614.
Hippolyte Taine, Viaţa şi opiniile filozofice ale unei pisici, traducere din franceză de Raluca Dincă, text urmat de O seamă de pisicovenii franţuzeşti în transpunerea lui Şerban Foarţă, Bucureşti: Editura Art, 2009, 72p.

P. S. În loc de un cotoi savant, oferim un griffon...

Niciun comentariu: