miercuri, 28 octombrie 2009

Filosoful şi apostolul


Alături de epistolele autentice ale lui Seneca (de o mare frumuseţe şi profunzime sunt, desigur, acelea către Lucilius), a circulat, o vreme, nechestionată de filologi, o aşa-numită corespondenţă dintre Seneca şi sfântul Pavel.

S-au păstrat paisprezece scrisori: opt atribuite lui Seneca şi şase lui Pavel. Cel dintâi care atestă existenţa acestor scrisori apocrife în corpus-ul epistolar al filosofului este sfântul Ieronim (340-420), în De viris illustribus.

Ieronim scrie: „L. Annaeus Seneca din Corduba, discipol al stoicului Sotion şi unchi al poetului Lucan a dus o viaţă deosebit de cumpătată. Ar fi trebuit să nu-l includ în catalogul sfinţilor, dacă scrisorile sfântului Pavel către Seneca şi ale lui Seneca destinate sfântului Pavel, care sunt citite de mulţi, nu m-ar fi îndreptăţit s-o fac.

Deşi a fost tutorele lui Nero şi a deţinut o mare putere în vremea lui, Seneca spune în epistole că i-ar fi plăcut să ocupe printre romani un loc asemănător cu acela ocupat de Pavel printre creştini. Seneca a fost condamnat la moarte de Nero cu doi ani înainte ca Petru şi Pavel să capete cununa martiriului”.

O a doua mărturie aparţine sfântului Augustin: „Seneca [gânditorul] a fost contemporan cu Apostolul; de la el s-a păstrat un număr de epistole adresate apostolului Pavel...” (Augustin, Epistola 153: 4, ad Macedonium).

Autenticitatea acestor scrisori pseudo-epigrafe a fost pusă în cauză foarte târziu. Se presupune că ilustra corespondenţă dintre Seneca şi Pavel a fost creată în secolul al IV-lea: ea avea, în primul rând, rostul să înlesnească lectura lui Seneca printre creştini şi a scrierilor creştine în mediul studioşilor lui Seneca.

Falsul nu e un act izolat: se cunoaşte că o parte a epistolelor atribuite sfântului Pavel nu a fost redactată de apostol (de exemplu, epistola către Evrei), se cunosc de asemenea evangheliile şi apocalipsele apocrife...

Ne propunem să oferim, într-o notă viitoare, versiunea românească a câtorva pseudo-epistole...

P. S. Oferim o imagine dintr-un manuscris medieval.

Niciun comentariu: