sâmbătă, 22 august 2009

Cinci cărţi care nu mai sunt


Stuart Kelly, Cartea cărţilor pierdute [The Book of Lost Books], traducere de Irina Negrea, Bucureşti: Editura Nemira, 2007, 448p.

Acum doi ani, aşadar, se publica, la Nemira, lucrarea de mai sus. Nota de faţă constituie o benignă completare. Adăugam la lista întocmită şi propusă de Stuart Kelly alte cinci cărţi pierdute.

1. Celsus, Cuvântul adevărat. Tratatul a fost distrus, probabil ca urmare a decretului lui Theodosie II (care moare în 450) şi Valentinian III, din 16 aprilie 449, în care se porunceşte: “Decretăm ca toate operele pe care Porphyrios în furioasa sa nebunie, sau oricine altul, le-a scris împotriva pioasei religii creştine, la oricine s-ar găsi, să fie aruncate în foc [puse pe rug]. Voim [Dispunem], în sfârşit, [ca] orice scriere care trezeşte mânia divină şi răneşte sufletele să dispară din mîinile oamenilor”. Cunoaştem argumentele lui Celsus prin intermediul refutaţiei redactate de Origen.

2. Origen, mai multe lucrări în greceşte. Origen a scris enorm. Catalogul dat de Hieronim în Scrisoarea către Paula (33, 4) aminteşte că Origen a redactat 800 de titluri. Epiphanios vorbeşte de 6000 (poate numărul sulurilor sau volumelor). În Contra lui Rufin (II, 13), se menţionează că numărul scrierilor lui Origen nu se ridică nici la a treia parte din 6000. Chiar cu această corectură e imens! Cu toate acestea, o mare parte din tratatele scrise (ori dictate) de Origen s-au pierdut. După condamnarea atribuită sinodului V ecumenic de la Constantinopol, în 553 (sub Justinian), monahii din mănăstirea sfîntului Arsenie ascund la Tura (lîngă Cairo) mai multe papirusuri ce cuprind scrieri ale lui Origen şi ale lui Didim cel Orb, şeful Didaskaleion-ului din Alexandria secolului IV. Cu vremea, aceste papirusuri se distrug. Şi Evagrie Ponticul, din care s-a păstrat foarte puţin, a păţit atunci la fel. Există, în schimb, “Tratatul preapiosului împărat Justinian, trimis preasfinţitului şi preafericitului episcop al fericitului oraş şi patriarh Mina [Menas], contra lui Origen cel nelegiuit şi a nepioaselor lui învăţături”.

3. Porphyrios, Contra creştinilor [Contra christianos]. E un tratat scris de autor pe la 270, în 15 cărţi. S-au păstrat doar fragmente în autorii care polemizează cu el.

4. Arius, Thalia. Tratatul teologic al lui Arius a circulat şi ca poem cântat de corăbieri. Cartea a fost distrusă la insistenţele împăratului Constantin. De exemplu, în 333, trimişii lui Constantin în Egipt, Gaudentius şi Sunkletios aduc două scrisori. Prima adresată episcopilor şi poporului din Egipt ordonă distrugerea scrierilor lui Arius. A doua, de o extremă violenţă, critică teologia ariană. Împăratul cere preoţilor arieni să-şi părăsească şefii. Altfel îşi vor pierde imunităţile fiscale S-au păstrat, totuşi, cîteva fragmente din Thalia în scrierile sfântului Athanasie.

5. Iulian [Apostatul], Contra creştinilor. Din această lucrare nu a supravieţuit decât ceea ce citează sfîntul Kyril. S-a încercat de către cercetătorii epocii reconstituirea ei: Juliani imperatoris librorum contra christianos supersunt. Doctrina propusă de Iulian se resimte de “defectele” religiei păgîne: nu are dogme şi nici cărţi sacre.

Niciun comentariu: