luni, 27 iulie 2009

Cântecul păsării PhoenixExistă specii cu un singur individ? Noi am răspunde astăzi fără nici o ezitare: nicidecum! Nu există astfel de specii. Pentru logicienii şi teologii medievali, lucrurile au stat însă cu totul diferit.

Thoma d’Aquino afirmă textual că fiecare înger constituie o specie. Arhanghelul Gabriel e o specie. Arhanghelul Michael, alta. Aşadar speciile angelice sunt instanţiate de un unic exemplar. Teologii invocau, de asemenea, luna, soarele şi pământul ca fiind entităţi unice. Nu îndrăzneau să nege, în schimb, speciile ciudate care le cuprind.

Dar exemplul cel mai des invocat l-a constituit dintotdeauna pasărea Phoenix. Sigur, o asemenea pasăre - afirmă zoologii de astăzi - nu există. În gândirea medievalilor, ea avea însă deplină existenţă, chiar dacă însuşirile sale o transformau într-o făptură uimitoare. Principala ei proprietate era singularitatea. Mereu şi mereu, de-a lungul veacurilor, exista o singură pasăre Phoenix. Unii vorbeau despre minunatele ei pene stacojii, alţii credeau că penele ei sunt de aur sclipitor. Mai spuneau că se hrăneşte cu rouă şi raze de soare şi că trăieşte sute, chiar mii de ani.

Când îşi simţea sfârşitul aproape, pasărea zbura în Egipet, în oraşul Heliopolis. Acolo îşi construia un cuib din ramuri aromate şi îşi dădea foc. Incendiul dura trei zile. În a treia zi, din cenuşă se ivea o nouă pasăre Phoenix.

În Viaţa lui Apollonios din Tyana (3: 49), Philostratos scrie: “Şi fenixul este o pasăre care vine în Egipt tot la cinci sute de ani o dată, iar în restul timpului vieţuieşte în India. E neasemuită, pare desprinsă din razele soarelui şi străluceşte ca aurul. La mărime şi înfăţişare, seamănă cu vulturul. Îşi înjgheabă, la izvoarele Nilului, cuib făcut din plante aromate. Mai spun egiptenii despre ea – pentru aceasta stau mărturie şi indienii, întărind spusele celor dintâi – că pasărea fenix se arde pe sine însăşi în cuib, pierind în propriile cîntece de moarte. Tot aşa se întîmplă şi cu lebedele, după spusele celor mai pricepuţi”.

Logicienii studiază şi astăzi caracteristicile mulţimii vide sau ale mulţimii cu un singur element.

Niciun comentariu: