duminică, 14 iunie 2009

Summa theologica


La Editura Polirom a apărut de curând primul volum din cele patru (câte vor fi în final) ale operei fundamentale redactate de teologul dominican, Toma d’Aquino. Reproducem în cele ce urmează prezentarea editurii.

"Toma din Aquino a ilustrat în cea mai importantă operă a sa, Summa theologica, spectacolul unei vieţi intelectuale magnifice, care a reunit teologia şi filosofia într-un efort de înţelegere a Creatorului şi a ordinii creaţiei. Alaturând sursele greceşti şi arabe ale filosofiei celor iudaice şi patristice ale creştinismului, el a realizat o sinteză a carierei sale intelectuale.

Expresie vie atât a soluţiilor pe care gândirea scolastică le-a dat problemelor ce izvorau din sursele menţionate, cât şi a tensiunilor în urma cărora s-a născut modernitatea europeană. Summa theologica poate fi înţeleasa doar prin prisma circumstanţelor în care a apărut, fiind un dialog al ideilor vehiculate de dominicani, franciscani şi seculari în mediul intelectual de la Universitatea din Paris a secolului al XIII-lea.

Acest volum cuprinde integral prima parte a operei, dedicată chestiunilor de teologie speculativă, angelologie, antropologie şi filosofie politică, urmând ca în celelalte trei volume sa întâlnim chestiuni de teologie morală, de filosofie a dreptului şi de teologie a sacramentelor.

Este prima traducere integrală a acestui tratat teologic în limba română”.Toma d’Aquino, Summa theologica, I, Iaşi: Polirom, 2009, 970p., 85 lei noi. Traducere de Alexander Baumgarten (coord.), Cristian Bejan, Andrei Bereschi, Gabriel Chindea, Marcela Ciortea, Emanuel Grosu, Laura Maftei, Mihai Maga, Adrian Muraru, Laura-Maria Popoviciu, Vasile Rus, Delia Savinescu, Wilhelm TauwinklPrefaţă de Adriano Oliva, O.P. Lamuriri preliminare de Alexander Baumgarten.


Niciun comentariu: