marți, 18 octombrie 2016

Cine este ”eu”?S-a pretins că eseul este un desen mai mult sau mai puţin veridic al eului. Cel puţin asta susţine Montaigne, într-un avertisment către cititor, redactat în data de 1 martie 1580. Ciudat, în vremea domnului Michel Eyquem de Montaigne (1533 - 1592), cititorul nu murise încă...

În eruditele sale pagini stratificate, sub cuvinte sau deasupra lor, am afla, va să zică, un portret necontrafăcut al eului, o imagine de sine lipsită de orice complezenţă sau milă. Bref: eul însuşi, în toată splendoarea mizeriei sale.

Unii, ceva mai devreme, au înţeles să-şi amăgească cititorul, prezentînd (ca portret propriu) o fiinţă mai atractivă decît îngerii, suptă ca sfinţii şi perspicace ca Dumnezeu. Alţii, dimpotrivă, s-au vădit sub culori cernite şi văluri, cît mai şters. El, Montaigne (ne avertizează însuşi eseistul), nu va minţi, în schimb, pe nimeni. Privirea lui va fi mai ascuţită decît scalpelul chirurgului. Sinceritatea, completă. Acuitatea intelectului înfipt în sine, fără egal. Nu va ascunde nimic, nici un gînd, nici o trăire a minţii, nici o senzaţie mai originală. Se va desemna pe el însuşi aidoma cu prototipul, într-un amestec confuz şi inedit de hidoşenie şi măreţie.

E greu de spus, totuşi, cum procedau ceilalţi, pentru că înaintea lui Montaigne nimeni nu mai încercase un atare tip de compoziţie literară. La data la care demnul urmaş al scepticilor îşi clasifica citatele în latină, cogitaţiile private şi impresiile despre lume, în eseuri a căror ordine nu-l interesa în chip deosebit, compunerea autobiografică avea numai vreo două-trei secole. În fond, s-a convenit de mult, eul este o invenţie tîrzie. Nu înseamnă că n-a existat deloc, asta se înţelege de la sine. Dar înseamnă, mai ales, că pînă în secolul al XII-lea, cînd Guibert de Nogent (De vita sua, sive Monodiae) şi Abelard (Historia calamitatum) îşi redactează “autobiografiile”, eul fusese bine reprimat, din pricini asupra cărora nu doresc şi nici nu are rostul să insist.

Întorcîndu-mă la Montaigne, aş observa numai că pretenţia lui este cu totul irealistă. Şi prematură. Pentru a vorbi necenzurat despre un ipotetic ego va trebui să-l aşteptăm pe Rousseau şi, mai apoi, post-modernitatea. Mai precis, scrierile personale (jurnalul intim, autobiografia) şi încununarea lor, perla din coroană: autof(r)icţiunea. Tentativa lui Montaigne este, nu încape vorbă, măreaţă. Rezultatul palpabil, mult sub aspiraţiile declarate făţiş: mediocru. Montaigne prezintă, cel mai adesea, un eu generic, cu însuşiri generice. Eseurile sale pot fi analizate, în consecinţă, şi sub aspectul psihologic al ratării proiectului. Cu cît urmăreşti să fii mai sincer şi mai crud cu tine însuţi şi cu aproapele, cu atîta (te) amăgeşti mai vîrtos. Eul devine o nălucă perfidă şi ermetică. În van cauţi să-i sesizezi, dintr-o dată, configuraţia şi aspectul. Eul nu poate fi o substanţă (şi nici nu este, deși Galen Strawson pare a gîndi altfel), dar abia pornind de la el universul interior primeşte un chip definit.

De cele mai multe ori, Montaigne se ascunde sub citate şi autorităţi. Sub minciuna poveştilor despre sine. Culege suma înţelepciunii şi smintelii celorlalţi. Se caută, mai ales, acolo unde nu este, în lecturi şi cărţi. Asemenea făpturii viclene a sofistului din dialogul lui Platon, eul poate fi prins anevoie într-o formulă concisă şi definitivă. Şi mai greu poate fi dezvăluit privirii celuilalt. Care, în treacăt fie spus, nu este interesată la propriu şi cu exclusivitate decît de ea însăşi, de fiinţa ireproşabilă din care emană, ca o rază scormonitoare şi insolentă.

În lectura “portretului” eseistic are loc, ca să spun astfel, o coliziune a egoismelor. De o parte, egoismul scriptorului, al lui Montaigne, să zicem. De alta, egoismul cititorului. Şi nici unul nu iese în urma violentei ciocniri în cîştig. Nu spun nici o noutate. Mai uşor este cămilei a trece prin urechea boldului decît eului prin încercarea corosivă a inspecţiei celuilalt. Egoism contra egoism. Făţărnicie contra făţărnicie. Autor contra lector. Şi invers. Iată motorul evoluţiunii lecturii către punctul Omega, situat în empireu.

Ca să fiu cinstit şi să vorbesc franc, transparenţa eului (chiar la poeţi) este imposibilă (orice ar zice liricul Lucian Vasiliu). Scriitorul nu este, din nefericire, o făptură străvezie, ca ţipla, meduza sau heruvimii. Transparenţa făpturii pînă la miezul tare al eului reprezintă un ideal inuman, care poate fi numai postulat şi nu o realitate pipăită, documentată prin experimente şi măsurători. Un ideal, la urma urmelor, suspect. În această privinţă nu există nici termometru, nici microscop, nici busolă.

Nu pun la socoteală constituţia multiplă a eului însuşi, despre care a vorbit, la modul definitiv, într-un eseu despre Pascal, Aldous Huxley. La urma urmelor, pe care dintre euri vrei să-l descrii? Despre care dintre euri îţi propui să vorbeşti? Despre eul pe care îl arunci în joc cînd eşti singur sau despre faţa lui arătată celorlalţi, impertinent? Despre eul supus ameninţării morţii, despre eul care trage să moară sau despre eul etern?

Dar dacă sinceritatea se înfăţişează întotdeauna ca o formă a opţiunii, dacă este finalitatea dubioasă a unei alegeri, nu mai există sinceritate. Francheţea se naşte, poate, din momentul în care nu ai de ales, cînd un eu ultim şi conclusiv le distruge pe toate celelalte. Şi nu există, în cuprinsul vieţii, un astfel de moment. Iar dacă există, ascuns în viitor, ai atunci treburi mai grabnice de făcut decît exprimarea precisă a bogăţiei lăuntrice a eului ultim. Trebuie să iei seama la ţinută, căci te vei înfăţişa, cît de curînd, în faţa căutăturii aprige a lui Dumnezeu şi sub slava Lui stătătoare, unde vei ţine un discurs justificativ și vei răspunde la întrebări drastice. Cel puţin aşa se zice.

Iată de ce pretenţia unei desăvîrşite francheţi, făgăduiala lui Montaigne, rămîne mereu şi mereu doar o simplă pretenţie, elocventă mai cu seamă pentru trufia nemăsurată a eului. Dintre toate făpturile inventate de fantezia dezlănţuită a Creatorului, numai omul cutează a spune că se va exprima pe sine liber şi complet, dintr-un impuls confesiv irezistibil. Nu-i puţin lucru. Dar nici nu oferă îndrăzneţului vreun privilegiu deosebit. Şi, în definitiv, lucrul nu este cu putinţă decît dacă eul secretă, deasupră-şi, un eu reflexiv: eul suprainstituit al descrierii de sine, Sinele însuși, speculator. Nu primul eu se exprimă; el se lasă, poate, exprimat de către un eu secund, care nu este, pînă la urmă, decît producţia sa. Dar eul reflexiv, eul descrierii îi rămîne dator eului intim, profund. În atari condiţii, el va vorbi despre sine şi despre genitorul său cu sinceritatea umilă a debitorului, învăluit.

Fiind o compunere la persoana întîi singular, eseul oferă o sugestie a despuierii de veşminte şi prejudecăţi, o promisiune a nudităţii fruste. Am contrazis pas cu pas sugestia. Mi-am păstrat veşmintele. Nu mi-am ţinut, aşadar, promisiunea.

Totul s-a petrecut ca în experienţa paradigmatică a examinării foilor de ceapă, în scopul de a identifica esenţa și miezul sus-zisei legume. Crezi că vei ajunge la miez, dar miezul se compune tot din foi zemoase, cu aromă ţipătoare. Cînd o îndepărtezi pe ultima, ai acces, din fericire, la capăt, unde constaţi dezamăgit cum că miezul principial nu există: substratul a fost o iluzie compusă exclusiv din accidente și tropi. În faţa esenţei nevăzute a bulbului desfoliat, numai ochii îţi lăcrimează.

A amăgi, a disimula este, probabil, la fel de greu ca încercarea de a distribui concluzii neconvenabile cu privire la sine (şi la semeni). În încheierea avertismentului său, Montaigne îl îndeamnă de-a dreptul pe cititor să nu-i citească eseurile: pricina, cum ar veni, nu merită efortul. Eul nu înseamnă mare lucru. Ba chiar, dacă stăm şi ne gîndim bine, nu înseamnă nimic. În ceea ce mă priveşte, mă văd nevoit să-i dau dreptate.


P. S. În imagine: Jean-Siméon Chardin (1699 - 1779), Les bulles de savon (1734).


Citiţi în continuare!

duminică, 24 iulie 2016

Hodoronc-tronc!


Andreea (să nu vă închipuiți că am să dezvălui cine este Andreea, trebuie să vă descurcați singuri!) găsește că o propoziție din Scrisoarea către tată a lui Franz Kafka cuprinde o adîncime și o citează euforic pe Facebook, ca să ne-o vîrîm în cap, firește, și să medităm la ea (cînd avem timp și chef).

Propoziția sună și arată precum urmează: ”Semnificația vieții este că se termină”. Hodoronc-tronc! Mie mi se pare că singura virtute a acestei propoziții constă în faptul (irefutabil, admit) că este foarte scurtă. Nu ascund că mi-ar fi plăcut să fie și mai scurtă, muuuuuuult mai scurtă. Ca viața însăși, pentru a vorbi gingaș. Din păcate, nu tot ce-i succint, laconic, scurt este și adînc.

Probabil că Andreea găsește în propoziția lui Kafka o înțelepciune ascuțită. Viața are un sfîrșit și tocmai acest sfîrșit pare să-i dea un sens. Mulți gînditori au propus această soluție. Dacă viața nu ar sfîrși undeva și cîndva, n-ar primi sens. În consecință, un om nemuritor ar duce o viață de nimic și de mare plictis. Așadar, trebuie să gîndim viața dinspre moarte, de-a-ndăratelea, ca să-i aflăm sensul.

Un franțuz isteț și cam iute de mînă (numitul Malraux) a găsit de cuviință să afirme că ”moartea transformă viața în destin” și puhoaie de înțelepți i-au repetat enunțul, aproape mecanic, fără să observe că numita afirmație nu spune în realitate nimic. Moartea încheie un șir de evenimente (fără a fi ultimul eveniment), este evenimentul de după șir, dar seria evenimentelor dintr-o viață de om nu devine - prin însuși acest fapt / eveniment / hazard - o serie necesară (= un destin). De altfel, viața nu este niciodată o serie necesară de întîmplări, evenimente etc.

Slăbiciunea propoziției formulate de Kafka - în scrisoarea lui prea bine cunoscută - este că poate fi cu (prea) mare ușurință parodiată, re-scrisă. Dacă semnificația vieții e că se termină (la 20, la 40 sau la o sută de ani), nu cumva semnificația morții e că începe imediat - și cu o exactitate de Regină - după ce viața se termină? Cum să nu? Trăim cît trăim și la un moment dat, momentul cel mai întîmplător cu putință, vuști, firul se rupe și totul se rezolvă o dată pentru totdeauna.

Și, ca să vezi, tocmai chestia asta de negîndit dă semnificație vieții...


P. S. În imagine: Alfred Agache (1843 - 1915), Vanité (1885)


Citiţi în continuare!

sâmbătă, 9 iulie 2016

Cum să devii tot mai bogat scriind cărți de ficțiune


Mereu mă frămîntă cîte o întrebare metafizică, nu trece ziua fără să-mi pun o astfel de întrebare, nu fac din asta un secret. Azi, de pildă, m-am întrebat cum stabilesc editorii tirajul unei cărți și n-am ajuns la nici o concluzie în afară de una singură: nu-i deloc simplu să fii editor, ai nevoie de un simț în plus, de inspirație și, mai ales, de noroc.

Să zicem că traduci Sticletele de Donna Tartt, știi că acasă la ea cartea a fost un bestseller, s-a vîndut într-un milion două sute de mii de exemplare (zic unii, dar trebuie să fii prudent și să iei cifra cum grano salis, filosofic), presa a mai strîmbat din nas, dar n-a avut ce face, Donna Tartt reprezintă un fenomen spiritual. Publicul este, la urma urmelor, jupînul, și el hotărăște ce vrea și cît vrea. Iar publicul din America vrea Donna Tartt. Dar publicul din România? Vrea și el Dona Tartt? Mă îndoiesc.

Deci, traduci Sticletele și-ți propui să vinzi cartea în cît mai multe exemplare. Dacă nutrești iluzia că Sticletele va fi un bestseller și la noi, te înșeli amarnic și riști să dai faliment. Nu poți tipări un milion de exemplare, fiindcă în România nu ai un milion de cumpărători, trebuie să te gîndești, așadar, la o cifră ”românească”. Revin la întrebare: cum o stabilești? Probabil că începi cu puțin: să zicem cu o mie cinci sute, pentru început. Dacă Sticletele se vinde într-o mie cinci sute de exemplare, îți scoți banii pe care i-ai băgat în editare și tipărire, dar nu mai mult. Nu mai mult. Iar tu vrei să scoți un ce profit din afacere, să te dezvolți, să faci concurență lui Gallimard.

Din cîte știu, dacă în România o carte se vinde în două mii de exemplare, apariția se socotește un succes. Dacă ajunge la cinci mii, e un triumf. Iar dacă un autor se vinde în zece mii de exemplare, faptul ar trebui consemnat în letopiseț, trecut în Biblie la minuni.

În consecință, un autor român nu poate trăi din scris, trebuie să practice o meserie, să spargă lemne la casa unui grof, să cultive legume, să fie angrosist. Ca să trăiești din scris, trebuie să vinzi cel puțin 15-20 de mii de exemplare. Și asta nu e cu putință pentru un scriitor autohton. În treacăt fie spus, dacă Thomas Mann, Vladimir Nabokov, Philip Roth, Thomas Pynchon (și chiar Donna Tartt) ar fi avut ideea sinucigașă de a scrie în românește, ar fi fost muritori de foame (sau ar fi emigrat). În consecință, dacă vrei să ajungi un scriitor bogat, trebuie să muncești. De preferință la Stat...

Mă întorc încă o dată la întrebare: cum stabilesc editorii tirajul cărților? Am impresia că această întrebare mă va obseda și mîine...


P. S. Precizez că am folosit romanul Donnei Tartt cu titlu de ilustrațiune didactică. Romanul ei nici nu mi-a plăcut, dar nici nu mi-a displăcut, chiar dacă este compus după o rețetă vizibilă și chiar dacă i-am dedicat o recenzie lipsită de entuziasm...

P. S. 1. În imagine: Marinus Claeszoon van Reymerswaele (c.1490 - 1546), St. Jerome in his Study (1541).Citiţi în continuare!

vineri, 8 iulie 2016

Enigme fără sfîrșit


Fernando Pessoa, Quaresma, descifrator. Proză polițistă, selecție, traducere din portugheză, prefață și note de Dinu Flămând, București: Humanitas, 2015, 339p., 37 lei.


Povestiri neterminate, aflate în diferite stadii de redactare, uneori cu mai multe versiuni, cu mari lacune, părăsite și reluate peste ani. Firește, Pessoa și-a propus să prezinte figura unui monstru logic, în fața căruia nici o enigmă nu are voie să reziste mai mult de cinci minute. De cele mai multe ori, dar ce spun?, în absolut toate cazurile, enigma nu rezistă, oricît de îndărătnică, de încîlcită ar fi. Cedează necondiționat intuiției și rigorii unei minți sclipitoare. Aceea a inegalabilului, fabulosului doctor fără arginți, Abilio Quaresma.

Din păcate, pretutindeni, lipsește tocmai esențialul: descifrarea misterului, cheia enigmei, rezolvarea concretă, raționamentul genial. Presupun, așadar, că Fernando Pessoa își compunea povestirile schițînd, mai întîi, cadrul acțiunii, circumstanțele, actorii: un ins găsit fără suflare într-o cameră închisă pe dinăuntru, furtul unei mari cantități de aur dintr-o bancă al cărei seif se deschide numai dacă trei funcționari rotesc simultan cheile într-o ușă blindată, ubicuitatea unui personaj extrem de periculos, locurile comune, altminteri, ale oricărui policier interbelic.

După precizarea cadrului și a problemei, aflăm în chipul cel mai (puțin) surprinzător că numitul domn Quaresma a găsit deja răspunsul și l-a identificat pe criminal. A ajuns fără greș la o concluzie necesară și irefutabilă. Criminalul este nemaipomenit de inteligent, dar inteligența detectivului este, bineînțeles, superioară. Criminalul suferă, uneori, de psihoze multiple (este fie paranoic, fie isteric, fie și una, și alta), dar Quaresma este expert și în psihologia abisală, deși suferă la rîndu-i de etilism cronic. În final, Abilio Quaresma primește cu smerenie cuvenitele elogii. Comisarii de poliție (cel mai statornic dintre ei se numește Manuel Guedes) au un mic extaz contemplativ în fața simplității nebănuite a soluției. Lipsește, cum am spus, modalitatea de soluționare, transformarea ipotezei în certitudine. Cum ar veni, lipsește tocmai diferența specifică (dacă există și aici o diferență) care transformă o narațiune obișnuită într-una polițistă stricto sensu. Avem, prin urmare, cadrul, începutul tenebros și sfîrșitul strălucitor, crima și identificarea nelegiuitului. Ar mai trebui legătura dintre cele două momente. Nu aflăm, deci, ce s-a petrecut între prolog și epilog, frămîntările doctorului. În ce chip a procedat Quaresma, cum a acces la soluție, care a fost silogismul mîntuitor? Dar ar fi să cerem prea mult unor compuneri scrise din amuzament și nedestinate, probabil, publicării.

Dintr-o povestire aleg, nu chiar la întîmplare, această exclamație profetică a lui Guedes: ”Imaginați-vă, doctore, imaginați-vă că, în loc să avem în fruntea țării tot felul de borfași, de găinari, de pederaști sau plozi de curvă care ne guvernează, am avea oameni ca dumneavoastră. Ce ziceți? S-ar salva țara, de zece ori s-ar salva...” (p.281).

Admiratorii lui Fernando Pessoa vor citi acest volum măcar din curiozitate, cum a făcut și susiscălitul. Legendarul cufăr cu manuscrise rămîne deschis...


P. S. În imagine: Salvador Dali, L’énigme sans fin (1939).


Citiţi în continuare!

joi, 7 iulie 2016

1912 + 1


Florian Illies, 1913: Vara secolului, traducere de Vasile V. Poenaru, Iași: Polirom, 2016, 296p., 32,95 lei noi.


Iată o carte care mi-a plăcut și o să placă și altora, sînt sigur. Autorul spune că a redactat niște note de subsol (textul principal lipsește, adică) și asta mi-a adus aminte de Enrique Vila-Matas și de al său Bartleby & Co, volum construit cam la fel, dar mai apăsat ficțional.Avem de a face, așadar, cu o culegere de amănunte istorice semnificative, de anecdote, de incidente, de întîmplări adeseori amuzante (sau măcar curioase), ca mărunțișurile dintr-un Flea Market, în care nu valoarea în sine a obiectelor contează, cît bizareria și pitorescul lor. Notele urmează cronologia anului 1913, în definitiv, e singura lor organizare: dacă își respectă meseria, un istoric doar așa poate proceda. În rest, cartea oferă din belșug un amestec de personaje (îndeosebi artiști plastici, dar și poeți, muzicieni, proroci), de replici, de pățanii, de entuziasme și nevroze, și pe asta se sprijină tot farmecul ei

Autorul s-a ferit de o privire teleologică, ar fi fost prea simplu. Toți știm ce a urmat acestui an. În 1914 a izbucnit războiul, dar lumea din 1913 nu bănuia nimic și se bucura de viață: este vorba, în fond, de ceea ce s-a numit la belle époque. Nimeni nu-și închipuia ce va urma, nici măcar profeții și politicienii. De împăratul Fanz Joseph ce să mai zic? Mai mult, un Norman Angell teoretiza o pace nesfîrșită între popoare, vegheată de negustori și de interese economice, mult mai puternice decît instinctul belicos.

În 1913, din cîte am reținut, protipendada (și nu numai ea) suferă cumplit de neurastenie (deși numai Trakl, săracul, nu este un simulant) și-l îmbogățește pe Freud, care, arghirofil, pretinde fix 100 de coroane pe ședință (leafa unui slujitor din casa lui pe o lună) și are cel puțin 10 clienți pe zi, termină de-a dreptul epuizat. Pacienții își descoperă astfel tot felul de morbidități.

Idealul de femeie rămîne, deocamdată, unul planturos, masiv, mai rațional decît azi, doamna / ducesa / baroneasa trebuie să aibă îndeosebi rotunjimi și moliciuni, oarece țesut adipos are întotdeauna pe vino-ncoa, un bărbat înțelept va aprecia negreșit detaliul. În fond, a fi zvelt înseamnă în epocă a fi bătut de soartă / sărac / nefericit. În consecință, pîntecul proeminent (ca la sociologul predestinaționist Max Weber care pune totul, inclusiv grăsimea în exces, pe seama necesității) și obrajii puhavi sînt semne certe de bunăstare și distincție spirituală.

În acest an, ca și în anii precedenți, de altfel, iubirile sînt fulgerătoare și sfîrșesc dramatic, mult mai devreme decît jurămintele amanților. Iubirea dintre Else Lasker‑Schüler, de mai multe ori divorțată, și Gottfried Benn nu durează mai mult de un an. Dar ce an! Aprinderea erotică se sublimează la amîndoi în poeme nenumărate, care descriu iubirea ca pe o încleștare sălbatică între fiare însetate de sînge fierbinte și de absolut (p.114).

Alte cupluri notabile: Alma Mahler & Oskar Kokoschka, Felice Bauer & Franz Kafka (se întîlnesc de două ori în Berlin, odată stau pe o buturugă într-o pădure, a doua oară se plimbă prin Grădina Zoologică), Coco Chanel & Igor Stravinski, Lou Andreas Salomé (și altele) & Rainer Maria Rilke, Ludwig Wittgenstein & David Pinsent, Marcel Proust & Alfred Agostinelli, Gertrude Stein & Alice B. Toklas etc. etc..

Prenume și nume de femei: Emma Maria Frieda Johanna von Richthofen (soția de mai tîrziu a lui D. H. Lawrence), Sidonie (Sidi) Amálie Vilemína Karolína Julie Marie Nádherná von Borutín (a avut o relație dificilă cu publicistul Karl Kraus).

Dar cea mai senzațională apariție în cercurile artistice rămîne Else Lasker-Schüler, ”poeta cu şaptesprezece ani mai în vârstă [decît Benn], recent divorţată de cel de al doilea soţ, încurcată cu toate personajele notorii ale boemei berlineze... [Else este] fiica unui bancher din Elberfeld, odinioară ocrotită, săracă lipită pămîntului acum, hrănindu-se săptămîni la rînd numai cu nuci şi fructe, chinuită de febră, umblă cu fiul ei prin noapte, adăpostindu-se pe sub poduri şi prin pensiuni şi căutînd mereu pe cineva care să-i plătească fiecare ceaşcă de cafea. Cu ponositele-i haine orientale, ea arată ca un vagabond... Îşi scrie poeziile pe formulare de telegramă şterpelite de la oficiul poştal central” (p.53). Și încă: ”femeia ce îşi creşte singură copilul, cu hainele ei ponosite, avînd gîtul şi braţele acoperite de podoabe false, lanţuri şi cercei. Şi pentru că îşi tot dădea la o parte de pe frunte o şuviţă de păr rebelă, în jurul ei se auzeau mereu zdrăngăneli” (p.115).

În 1913, Thomas Mann publică Moarte la Veneția, Marshall B. Gardner dovedește științific faptul că pămîntul e gol pe dinăuntru (golul fiind locuit de mamuți), Marcel Proust publică În căutarea timpului pierdut: Swann, iar Virginia Woolf predă editurii primul ei roman, Călătorie în larg.

Tot acum, Albert Schweitzer bifează un al treilea doctorat (în medicină) cu o teză intitulată Evaluarea psihiatrică a lui Isus.

Mai sînt și altele, la fel de interesante. Numai să le căutați...


P. S. Corecturi pentru un eventual re-print: aș înlocui sintagma ”o altitudine extrem de înaltă” (p.101) cu ”o înălțime foarte mare”, aș pune ”paricid” în loc de ”patricid” (care se folosește tot mai rar). Versul lui Gertrude Stein (citat la p.31) se traduce astfel: ”O roză este o roză este o roză este o roză” (de trei ori) și face parte dintr-un poem lung de opt pagini, Sacred Emily, nu dintr-o ”poezie scurtă”, cum pare să creadă Florian Illies. În fine, mă cam îndoiesc că salamandra are ”pielea palidă” (p.186). O are mai degrabă tărcată galben cu negru...


P. S. 1. În imagine: Egon Schiele (1890-1918): Kniende in orangerotem Kleid (1910).


Citiţi în continuare!

duminică, 3 iulie 2016

Viețile lui Ivan Osokin


Iată că se poate și altfel! Primești de la îngerul caritabil o viață nouă, identică, în principiu, cu viața veche, și, de data asta, îngerul îți lasă și memoria. Prin urmare, poți interveni în viața cea nouă, fiindcă știi mereu ce te așteaptă și ce ai făcut prima dată (bine-rău). Cum vei proceda? Nu există nici o îndoială: vei încerca să-ți repari vechile greșeli. Credeți că este atît de ușor? Vă înșelați cu totul. Posibilitatea de a ieși din identic, din repetiție, este nulă. Să vedem și de ce...

Prin 1915, un anume Piotr D. Uspenskii (din care am citit, cîndva ceva în limba franceză, dacă nu mă înșel, o chestie tare curioasă, din care n-am priceput mai nimic și din care nu-mi mai amintesc în prezentul relatării mare lucru), discipol și preot al ciudatului profet George Gurdjieff, a publicat o povestire pe această temă. Protagonistul ei, Ivan Osokin (povestirea se numește, ironic, Strania viață a lui I. O.), primește șansa de a trăi o viață nouă după cea veche și, pe lîngă acest dar angelic / malefic, păstrează și ținerea de minte. Adică el știe ce i se va întîmpla și poate, în funcție de ceea ce a trăit deja, să-și modifice opțiunile și, deci, cursul vieții, destinul.

Credeți că va fi în stare? Nici vorbă. El se comportă ca noi toți, probabil, în mod mecanic, automat, fără să delibereze, fără klinamen, și, în plus, fără să-și folosească liberul arbitru, dacă există unul. Deși cunoaște din viața precedentă că în cutare caz a greșit (și că e mai bine să procedeze în alt chip decît prima oară, să opteze altfel) repetă întocmai greșeala. Determinismul îi stăpînește existența. Așadar, preștiința nu pare suficientă pentru a fi (și a deveni) liber. Autorul pretinde că omul este prins în stereotipii și în cercuri vicioase. Îi plac lanțurile în care e strîns. El nu are puterea de a ieși din rutină, este un spirit închis în materia inertă, un animal repetitiv.

Calea de a evada din automatismul existenței este una singură, a fost predicată de profetul Gurdjieff, se numește ”a patra Cale”, numai că eu nu am de gînd să devin un discipol de-al lui, n-am înclinații mistice. E și cam tîrziu, cred. Mi-e destul să trăiesc această viață obișnuită, în care n-am zărit pînă acum nimic straniu, nici o coincidență, nici un semn de sus, nici un rug aprins, nici o luminiță...


P. S. Mulțumesc comentatorului (extrem de amabil) care mi-a semnalat povestirea lui Uspenskii. Nu știu dacă există o traducere în românește a Straniei vieți a lui Ivan Osokin, mai probabil, nu...

P. S. 1.În imagine: Maurits Cornelius Escher. Regular Division of The Plane with Birds (1949)


Citiţi în continuare!

vineri, 1 iulie 2016

Intuiții


Filosofii cer ca opiniile noastre să fie sprijinite cu argumente. Ei au numit acest proces ”întemeiere”. O opinie se cade a fi, deci, întemeiată. Sau, cu un termen care și-a pierdut, din păcate, sensul originar, ”cuvioasă”.

Mai există o specie de întemeiere: aceea prin intuiție, folosită cîndva de către Descartes, în Meditații. ”Cogito, ergo sum” este o intuiție. Propria existență nu poate fi dovedită decît printr-o intuiție. Precar, deci. Și, în același timp, imposibil de respins la modul logic.

Tot pe intuiții se sprijină și următoarele păreri (le-am ales anume ca să se contrazică). Iată o acceptare a vieții din partea unui ”Ja-sagender”: "Este o vitejie câteodată să trăiești, spune Montaigne. Cred, într-adevăr, că există o povară a zilei, o povară ce se adaugă la cea a vîrstei pe care o poți avea, dar cît sînt de fericit, în ciuda greutăților mele, că mă aflu pe pămîntul acesta, că respir, că trăiesc” (Julien Green).

Și iată o negare a prețului vieții din partea unui stoic vestit (altoit pe un cinic), împăratul Marcus Aurelius, un ”Nein-sagender”, prin definiție: ”În curând, vei fi cenuşă sau un schelet, şi un nume sau nici măcar un nume; şi numele: un zgomot şi un ecou. Lucrurile cele mai apreciate în viaţă sînt goale, putrede, mărunte...“ (Gînduri către sine însuşi).

Rețin că, în deosebire de Julien Green, Marcus Aurelius nu era deloc fericit că trăiește. Viața este ceva demn de cel mai adînc dispreț. Nu pot decît să accept ca atare această opinie, care vine mai degrabă dintr-o intuiție decît din desfășurarea unui argument. Ca atare, n-am cum s-o invalidez. Evul Mediu a păstrat această senzație.

Împotriva unei intuiții nu poți argumenta. Cum i-am putea dovedi împăratului roman că greșește și că viața este ceva bun, că merită să fie trăită? Și cum l-am putea împinge pe Julien Green să se sinucidă, atîta vreme cît faptul de a trăi i se pare o fericire?


P. S. În imagine Ève Tellier Bédard (Canada): Euphorie (acrilic pe pînză).


Citiţi în continuare!